Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet UCARE (http://www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Inom U-CARE finns en grupp kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar design, implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Projekt: Den person som erbjuds anställningen kommer i huvudsak att arbeta i två forskningsprogram, ”Beyond implementation of eHealth” och ”Nordic eHealth for Patients (NORDeHEALTH): Benchmarking and Developing for the Future” (https://nordehealth.eu/). Projekten syftar till att utforska faktorer som påverkar implementering och användning e-hälsa som används som ett verktyg för samarbete mellan patienter och vårdpersonal, samt att föreslå och utveckla konkreta interventioner eller verktyg för att säkerställa att e-hälsolösningarna faktiskt kommer till användning. En av de mer omdiskuterade e-hälsolösningarna som har implementerats, både i Sverige och internationellt, är patienters tillgång till sin journal via nätet ("Journalen"), eller open notes som det kallas i USA. Båda projekten är internationella samarbeten, med partners i Sverige, USA, Norge, Finland och Estland.

Arbetsuppgifter: Den person som vi söker ska arbeta med projekten som beskrivs ovan, men även andra projekt kan bli aktuella. Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis:

 • koordinera uppgifter som är nödvändiga för att projektet genomförs framgångsrikt;
 • tillse att mål och delmål uppnås; rekrytera studiedeltagare (via brev, e-post, sms, telefon);
 • insamla data;
 • förbereda och underhålla projektrelaterad dokumentation;
 • besvara frågor om projektet från potentiella studiedeltagare/studiedeltagare;
 • schemalägga möten med projektgruppen;
 • skriva agendor och mötesanteckningar;
 • kommunicera med externa samarbetspartners;
 • sammanfatta forskningslitteratur;
 • rapportera forskningsprojekts progress.

Andra administrativa arbetsuppgifter kan också ingå.

Kvalifikationskrav: Den som kommer att erbjudas anställningen ska ha en masterexamen inom för anställningen relevant område, t.ex. hälsoinformatik, beteendevetenskap, implementeringsforskning. Personen ska ha mycket god förmåga och intresse av att: arbeta självständigt under handledning; uttrycka sig i tal och skrift på engelska; och arbeta strukturerat. Den som erbjuds anställningen ska ha ett starkt intresse för och kunskaper om e-hälsa och digitalisering (i en Svensk eller internationell kontext). Vidare krävs mycket goda datorkunskaper och förmåga att arbeta med olika programvaror så som Microsoft Word, Outlook, Excel och PowerPoint. Utbildning eller erfarenhet av projektledning eller projektadministration är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, och kvalitetsmedvetenhet. Som sökande bör du ha lätt att samarbeta och trivas med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Önskvärt/meriterande:

 • Erfarenhet av framgångsrikt arbete med projektledning och projektadministration, gärna i internationella forskningsprojekt
 • Erfarenhet av framgångsrikt arbete med kommunikationsaktiviteter (webb, sociala media, populärvetenskapliga publikationer)
 • Erfarenhet och kunskap om forskningsmetoder som används inom projektet (t.ex. systematiska litteratur översikter, meta analyser, deltagande aktionsforskning, medborgarmedverkan i forskning, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet)
 • Erfarenhet och kunskap om den svenska e-hälsokontexten i allmänhet och om patienters tillgång till sin journal i synnerhet
 • Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer
 • Erfarenhet av att insamla, organisera och hantera kvantitativa och kvalitativa data med olika program såsom Excel, SPSS, R och NVivo.

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

Curriculum Vitae Kopior på examensbevis Ett personligt brev (maximum två sidor) Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Maria Hägglund (maria.hagglund@kbh.uu.se, +4618 471 6257 eller forskargruppsledare Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, +46184713484).

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2021, UFV-PA 2021/726.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/726
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-03-03
Sista ansökningsdag 2021-04-01

Tillbaka till lediga jobb