Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se eller besök oss på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) pågår bland annat modellering av energisystem, analys av energisäkerhet och energiomställningar, studier runt ekosystemtjänster, fiske och akvakultur, bedömning av miljörisker samt sanering av förorenade område. NRHU är också värd för en forskningsnod inom ”Climate Change Leadership” (CCL) och tillhörande Zennströms gästprofessur. CCL kännetecknas av tvärvetenskapliga angreppssätt som både kan fånga komplexiteten i det moderna samhället, och bidra till minskade utsläpp, nya angreppssätt och samarbeten mellan akademi, politik och civila samhället. CCL bidrar till nya perspektiv för snabb omställning av samhällets energisystem och deras miljöpåverkan.

NRHU ansvarar även för masterutbildningen i hållbar utveckling, och flera kurser runt användning av naturresurser och energisystem med avseende på hållbar utveckling. Se www.geo.uu.se/forskning/nrhu/ och www.uu.se/ccl.

Projektbeskrivning: Placerat inom CCL/NRHU, kommer doktorandsprojektet att fokusera på att utforska Sveriges övergång till ett 100% förnyelsebart energisystem och anpassa landets utfasning av fossil energi till Parisavtalets klimatmål. Genom att genomföra lokala kolbudgetar är syftet att identifiera och utforska mål, vägar och processer som är nödvändiga för att uppnå snabba och omfattande minskningar av energianvändning och utsläpp på lokal nivå. Ett antal svenska kommuner kommer att undersökas med avseende på deras befintliga koldioxidutsläppsmål och strategier och hur de kan anpassas till Parisavtalets mål. Projektet kommer att analysera och kvantifiera möjligheterna att snabbt ersätta befintlig slutanvändningsteknologi med effektivare och hållbara alternativ. Forskningsresultaten väntas ge ett integrerat perspektiv på både hur Sverige påverkas av den globala utvecklingen inom energisektorn, men också potentialen för Sverige att leda vägen för att skapa genomgående minskning av utsläppen på lokal nivå.

Kvalifikationskrav: Den sökande bör ha masterexamen inom miljövetenskap, geovetenskap, energiteknologi eller liknande och ett uttalat intresse för tvärvetenskaplig och tillämpad forskning. Praktiska eller forskningserfarenheter inom koldioxidbudgetsmetoder och kunskap inom klimatförändringspolitiska ramverk är särskilt meriterande. God kännedom om eller erfarenhet av arbete med svenska regioner och kommuner är meriterande. Personliga egenskaper, som engagemang och självständighet är likaså värdefulla. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Goda Svenska språkkunskaper är meriterande.

Vilkor för anställningen: Doktorandnställningen omfattar fyra års heltidsstudier på forskarnivå och leder till doktorsexamen. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger anställningsperioden med motsvarande tid. Undervisningen kan inkludera, till exempel, kurser i Energi, vatten och livsmedel (1GE059) och Energisäkerhet i lokala och globala energisystem (1GV334).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan bör innehålla ett brev på engelska där den sökande beskriver sig själv, sina forskningsintressen, sitt intresse för aktuellt doktorandprojekt och vilka färdigheter som sökande bidrar med till projektet. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, kontaktuppgifter till referenspersoner och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-10-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100%

Placeringsort: Naturresurser och hållbar utveckling, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Magdalena Kuchler, 018-471 6885, e-post magdalena.kuchler@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 9 september 2019, UFV-PA 2019/2805

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2805
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-23
Sista ansökningsdag 2019-09-09

Tillbaka till lediga jobb