Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorandtjänsten är vid Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material har omfattande erfarenhet i utveckling av nanoporösa material. Våra forskare har varit i framkanten när det kommer till utveckling av funktionella porösa material så som mesoporöst magnesium karbonat (MMC) och hög-poröst amorft kalcium karbonat (HPACC) men även zeoliter och andra material så som MOFs, CIFs etc. En stor del av vårt arbete omfattar även optimering av dessa nanoporösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys.

Vi söker en motiverad doktorand som kan stärka vår forskningskompetens för utveckling av funktionella nanoporösa material som kan tillämpas för ren teknologi. Exempel på applikationer inom ren teknologi innefattar separation/adsorption av växthusgaser, vattenrening samt utveckling av hållbara katalysmaterial.

Forskningsprojektet kommer att inkludera syntes och karaktärisering (t. ex. röntgendiffraktion, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi, gasadsorption) av porösa oorganiska karbonat och oxid material samt andra ramverksmaterial (ZIFs, CIFs, MOFs etc.), modifiering (t. ex. post-synthesis) av nanoporösa material samt utvärdering av dessa material för ren teknologi. En del av arbetet kommer att utföras i samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.  

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationer: Du ska ha en masters- eller civilingenjörsexamen inom kemi eller motsvarande ämnesområde som är relevant för forskningsprojektet, samt ett starkt intresse för material och/eller oorganisk kemi, särskilt gällande porösa material. Erfarenheter avseende syntes av porösamaterial samt användning av materialkarakteriseringsmetoder såsom röntgendiffraktion, spektroskopi eller elektronmikroskopi är meriterande.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav och du ska även kunna kommunicera och effektivt samarbeta med nationella och internationella samarbetspartners. En god samarbetsförmåga med andra forskare är även väsentlig. Du ska ha förmågan att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt samt kunna presentera sin forskning till en bred publik.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ocean Cheung, ocean.cheung@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 8 juli 2019, UFV-PA 2019/2100.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2100
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-03
Sista ansökningsdag 2019-07-08

Tillbaka till lediga jobb