Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Värden i innovation och industriell utveckling: etik och industrial analytics

Trots att innovation och industriell utveckling berör en mängd olika frågeställningar, allt från tekniska och ekonomiska till sociala, etiska och miljömässiga, så studeras ofta innovation och industriell utveckling från ett tekniskt och/eller ekonomiskt perspektiv. För att både förstå de visioner och värden som finns inneboende i innovation och industriell utveckling, samt för att kunna bidra positivt till samhället, inspireras detta projekt av etik och filosofi.  

Inom projektet, kommer denna postdoktor kommer att utveckla området etik i industrial analytics. Industrial analytics kommer att bli ett centralt område inom Institutionen för Teknikvetenskaper, och forskningen kommer att bedrivas i samarbete med Institutionen för Informationsteknologi, samt olika företag. Givet att inte mycket forskning finns inom området blir huvudfokus att göra en översikt över de etiska frågor som uppstår i utvecklingen och tillämpningen av industrial analytics. Metoden är att studera existerande forskning, samt angränsande forskningsområden, samt intervjua centrala aktörer, såsom företag. Projektet ska också bidra till utvecklingen av undervisningsmoduler om etik och industrial analytics. 

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att krävas upp till 20% av sysselsättningen. Mer information finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och tekniska fakulteten webbplats http://www.teknat.uu.se.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna tjänst krävs doktorsexamen i industriell teknik/industriell ekonomi eller motsvarande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Marcus Lindahl, Marcus.Lindahl@angstrom.uu.se eller Thomas Lennerfors, Thomas.Lennerfors@angstrom.uu.se

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 

och fakultetens riktlinjer för anställning:

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/110/110112_riktlinjer-anstallning-befordran-2012-1.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/1216.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast.
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1216
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-14

Tillbaka till lediga jobb