Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden omfattas av den tvärvetenskapliga forskargruppen USER – Uppsala Smart Energy Research group. Forskarstudierna bedrivs inom ramen för programmet ”Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna” och finansieras huvudsakligen av Familjen Kamprads Stiftelse. Kapacitetsbristen i elnäten hotar att bromsa samhällsutvecklingen. En bidragande lösning på problemet anses vara en ökad flexibilitet i användarledet. Den teoretiska potentialen är känd, men kunskapen om elkonsumenters medvetenhet och acceptans i det här sammanhanget är mycket begränsad. Mot den bakgrunden syftar projektet till att öka kunskapen om elkonsumenters och prosumenters drivkrafter och hinder att bidra med direkt och indirekt flexibilitet samt vilken roll olika styrmedel kan spela i det avseendet. De teoretiska ansatserna härrör från disciplinerna socialpsykologi och social marknadsföring, medan de empiriska utgångspunkterna utgörs av ett antal samverkansprojekt mellan bland andra elnätsbolag och kommuner.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater som har civilingenjörsexamen med inriktning mot till exempel ”System i teknik och samhälle” och sökande med masterexamen inom relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde, såsom företagsekonomi eller psykologi. God förmåga att samarbeta och utrycka sig såväl muntligt som skriftligt på svenska och i synnerhet engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Gedigna kunskaper om elanvändning i bebyggelsen, elmarknaden och dess aktörers respektive verksamheter samt de utmaningar som omställningen av energisystemet innebär är meriterande. Det är även breda kunskaper om olika vetenskapliga angreppssätt, tidigare erfarenheter av statistiska analyser samt ett intresse för frågeställningar om energisystemet av tvärvetenskaplig karaktär.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan skall innehålla personligt brev, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cajsa Bartusch, 018-471 30 25, cajsa.bartusch@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/1266.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1266
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb