Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: http://www.geo.uu.se

Geofysikprogrammet: Seismiska metoder erbjuder högupplösta bilder av jordens inre. Insamlade data innehåller geometrisk information om geologiska strukturer och om fysikaliska egenskaper hos materialet som de seismiska vågorna färdas igenom. Geofysikprogrammet driver för närvarande projekt med studier av storskaliga strukturer i Baltiska Skölden, mineralprospektering och geologisk modellering av viktiga mineralbälten, geologisk lagring av CO2, lokalisering och övervakning av platser för kärnbränsleförvar, georisker samt utveckling av elektromagnetiska instrument för ytnära och djupa studier. Nuvarande och framtida forskningsområden fokuserar på (1) undersökning och tolkning av storskaliga geologiska strukturer med hjälp av seismiska och magnetotelluriska data baserade på konventionella och mer avancerade processerings- och modelleringsmetoder, (2) övervakning av koldioxid som återförts till berget, (3) utveckling av nya processerings- och modelleringsmetoder för kristallina miljöer, (4) multidisciplinära ytnära studier i urbana och bullriga områden, (5) studier av fysikaliska egenskaper samt borrhålsgeofysik och (6) integrering av resultaten från fältundersökningar med andra geofysiska och geologiska data. Geofysikprogrammet förfogar över ett modernt 550-kanals seismiskt datainsamlingssystem, en egenutvecklad landstreamer (100 kanaler med 3 komponent) och modern mjukvara för databehandling. Programmet har också en modern utrustning för borrhålsloggning. Ytterligare information om programmet finns på http://www.geo.uu.se.

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att bedriva forskning inom utveckling av seismiska metoder, både data insamling och processering. Målet är att utveckla metoder som bidrar till användande av seismiska data inom de forskningsområde Programmet fokusera på. Kandidaten kommer därför arbeta nära med andra forskare och doktorander inom deras projekt.    

Kvalifikationskrav: Vi söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för forskning som har en avklarad magister/master- eller ingenjörsutbildning, eller likvärdigt, inom geofysik, fysik, geovetenskap eller liknande områden (formellt krävs fyra år av universitetsstudier inklusive minst ett år på avancerad nivå). Vana att arbeta i Linux/Unix och kunskaper inom programmering är nödvändigt. Erfarenhet av programvaror som GMT, Seismic Unix och shell scripts är meriterande. Erfarenhet av seismisk datainsamling och databehandling är nödvändigt. Bra muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. I projektet ingår fältarbete och kandidaten ska vara villig att spendera mycket tid utomhus för datainsamling; körkort behövs. Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla CV och meritförteckning (inkl. vidimerade kopior av examensbevis och lista över kurser med betyg) samt ett personligt brev (max 2 sidor) som beskriver dig och dina relevanta erfarenheter. Ansökan ska också innehålla en sammanfattning av ditt examensarbete och eventuella publikationer, samt referenser till två personer som kan styrka sökandes kvalifikationer. I ditt följebrev specifikt förklara hur mycket seismiska databehandling kunskap du har.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-08-15 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning i fyra år t.o.m. 2023-08-14.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Ayse Kaslilar tel. +46(0)18-471 3322, e-mail: ayse.kaslilar@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2019, UFV-PA 2019/894.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190815 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/894
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-20
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb