Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik, Ångströmlaboratoriet.

Magnetismgruppen inom avdelningen för fasta tillståndets fysik undersöker experimentellt de magnetiska egenskaperna av olika material, och består av professorer, gästforskare, postdoktorer och doktorander, totalt ungefär tjugo forskare.

Projektbeskrivning: Det finns ett ständigt växande behov av funktionella material som kan användas för att bygga nya eller förbättrade tillämpningar och applikationer. En ny materialklass med spännande egenskaper är de så kallade kvasikristallerna. Doktorandtjänsten är knuten till projektet “Functional Quasicrystals? ”Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds” (FuncQC) finansierad av Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, som handlar om design, syntes, strukturella, och fysiska karakteriseringar (t.ex. elektroniska, magnetiska egenskaper) hos kvasikristaller. Doktoranden kommer att medverka i projektet, och ansvara för undersökningar av magnetiska och elektriska egenskaper hos kvasikristaller och liknande material. Magnetiska och elektriska mätningar under tryck kommer också att genomföras.

Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med institutionerna för kemi och geovetenskaper vid Uppsala universitet, samt samarbetspartner från Stockholm Universitet och KTH (se FuncQC projektets hemsida vid http://www.funcqc.se).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom fysik, teknisk fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 1 maj 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Roland Mathieu, e-post: roland.mathieu@angstrom.uu.se, telefon: 018-471 72 33.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2019, UFV-PA 2019/884.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/884
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-04
Sista ansökningsdag 2019-06-11

Tillbaka till lediga jobb