Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen finns idag ca 200 medarbetare och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 10 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer. Här kan du läsa mer om oss.

Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av folkhälsoinsatser, program, arbetssätt eller samverkansmodeller som har barns och föräldrars hälsa i fokus. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med andra universitet, kommuner och regioner, men ibland även med frivilligorganisationer. Samarbetet bygger alltid på ömsesidigt lärande. Forskargruppen består idag av 30 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, sociologi, hälsoekonomi, statistik m.m.

Arbetsuppgifter
Forskagruppen CHAP, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, söker en doktorand i medicinsk vetenskap inom området hälsoekonomi för att arbeta med “Hälsoekonomiska analyser av insatser med syfte att förbättra barn- och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande.”

I projektet finns behov av kunskap inom medicinsk vetenskap, hälsoekonomi, folkhälsa och statistik. I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälsoekonomiska studier vid randomiserade kontrollerade studier och observationsstudier baserad på enkät- och registerdata samt systematiska litteraturöversikter.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
Fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller avlagt en examen på avancerad nivå, med relevans för uppgifterna.

Medicinsk kompetens och studier i hälsoekonomi, samt erfarenhet av forskningsprojekt är ett krav. Vi lägger särskild tonvikt på förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av systematiska litteraturöversikter samt utvärderingsmetodik är också meriterande. Grundläggande kunskaper i svenska är önskvärda.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande
Din ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipa Sampaio, filipa.sampaio@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2024, UFV-PA 2024/865.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/865
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-14
Sista ansökningsdag 2024-04-04

Tillbaka till lediga jobb