Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i limnologi, med inriktning mot växthusgasernas dynamik i inlandsvattnens strandzoner.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 100 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Programmet för Limnologi vid Institutionen för ekologi och genetik (https://www.ieg.uu.se/limnologi) är, tillsammans med fältstationen vid sjön Erken (https://www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet/), en internationellt ledande forskningsmiljö för forskning, undervisning och samverkan om inlandsvattnens ekologi.

Projektbeskrivning: Inlandsvatten har en stark påverkan på klimatet eftersom de släpper ut växthusgaserna koldioxid, metan och dikväveoxid till atmosfären, och de lagrar kol i sedimenten. Längs med stränderna är inlandsvatten omringade av vattenväxter som har an enorm potential att ta upp koldioxid. Trots att vattenväxternas och strandzonens produktion är mycket hög, så beaktas de inte i uppskattningar av inlandsvattnens kolkretslopp. Projektet kommer undersöka växthusgasdynamiken i inlandsvattnens strandzoner. Syftet är att klargöra strandzonernas roll i inlandsvattnens kolkretslopp, och även deras roll i kontinenternas kolbudget.

Arbetsuppgifter
Forskning och studier inom projektets ämnesområde. Du kommer att undersöka växthusgasdynamiken i strandzoner, från den enskilda växten till ekosystemet, med hjälp av fältstudier av växthusgasemission. Arbetet inkluderar också en modellering för att bedöma strandzoners bidrag till växthusgasutsläpp. Forskarutbildningen varar i 4 år, varav 3 år för forskning och 1 år för relevanta kurser. Vi uppmuntrar doktorander att undervisa på kurser på grund- och avancerad nivå, vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
avlagt examen på avancerad nivå inom limnologi, ekologi, biogeokemi, miljövetenskap, miljöteknik, eller inom annat relevant område, eller

  • fullgjort minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Andra kvalifikationskrav och egenskaper som krävs för tjänsten:
  • Erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av följande områden: Limnologi, Biogeokemi.
  • B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta inom en grupp, organisationsförmåga, och självständighet.

Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande
Erfarenhet av statistik och programmering (t ex med mjukvaran R), samt av geografiska informationssystem (GIS), är meriterande. Erfarenhet av fältarbete är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, och omfattar fyra års heltidsstudier. Lönen sätts utifrån en lönestege med ingångslönen 30 700 kr/månad (2023 års lönerevision) och justeras årligen. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placering: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Charlotte Grasset, charlotte.grasset@ebc.uu.se +46 18 471 2819.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 8 April 2024, UFV-PA 2024/509.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/509
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-11
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb