Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Anvisningar: Utveckla/ändra det som är kursivt för att skapa en mer tydlig bild av den aktuella anställningen. Rubriker i fetstil och ej kursiverad text ska inte ändras.

Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. 

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakometri •Farmakodynamik • Farmakokinetik • Biologiska läkemedel • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information www.farmaci.uu.se

Projektbeskrivning: En doktorandplats finns tillgänglig i Forskargruppen farmakometri vid Institutionen för farmaci med fokus på farmakometriska metoder för att visa behandlings effektivitet i mycket små kliniska prövningar. Doktorandplatsen är en del av ett Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) ”doctoral network” som heter Medicines Made to Measure (MMM) som erbjuder ett nydanande doktorandutbildningsprogram för flera unga forskare vid nio olika Europeiska universitet. MMM har som mål att gå längre än de senaste metoderna för genetisk medicin och att etablera fältet för en-patient-skräddarsydda antisens-oligonukleotid (ASO) behandlingar för individer med nano-sällsynta RD-mutationer, patienter som numera är uteslutna från att dra nytta av nuvarande medicinska genombrott. Specifikt strävar MMM efter att utveckla kärnmoduler i en ny "out-of-the-box", men ändå EMA-rådd behandlingsutvecklingsväg för enstaka patienter med nano-sällsynta mutationer - från omics-baserad terapi, via preklinisk målvalidering till innovativ prövning metodik och ett banbrytande etiskt ramverk för individualiserade genetiska terapier. Centralt i forsknings- och utbildningsprogramen för doktorander är kvantitativ modellering som kan integrera information från flera olika mättningskällor för att visa en ASO behandlings effektivitet i mycket små (”n of one”) kliniska prövningar.  Dessa modeller och metoder kommer att utvecklas baserade på farmakokinetiska och farmakodynamiska (farmakometrikska) principer.

 Arbetsuppgifter: Innehavaren av en doktorandtjänst måste primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från apotekarprogrammet, civilingenjörsutbildning med inriktning mot läkemedel eller teknisk fysik, masterutbildning inom farmaceutisk modellering, statistik- eller tillämpad matematikutbildning, eller annan liknande utbildning innefattande kurser i Modellering och Programmering (t.ex. i R) (minst 240 hp) eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakometri. Erfarenhet av statistiska program såsom NONMEM och R är väsentligt. Erfarenhet av forskning kring kliniska prövningar, registerdata eller sällsynta sjukdomar är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Den sökanden ska ha en god samarbetsförmåga då projektet innebär samverkan mellan olika forskargrupper och två utbytesperioder (1-6 månader vardera) vid andra universitet, regulatoriska myndigheter och/eller företag. Vidare skall den sökande ha en demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt. I enlighet med krav från finansiären till denna tjänst kan de sökanden vid startdatumet inte ha bott, studerat eller arbetat i Sverige under mer än 12 månader under den senaste 3-års perioden. Obligatorisk nationell tjänstgöring, kortare vistelser såsom semester och tid som en del av ett förfarande för att erhålla flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte.

Ansökningar bör innehålla

  • Ett motiveringsbrev
  • Ett Europass CV (https://europa.eu/europass/en)
  • Kopior av dina relevanta certifikat
  • Namn och kontaktuppgifter för minst 2 potentiella referenter

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Andrew Hooker, e-mail andrew.hooker@farmaci.uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2023, UFV-PA 2023/3612.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3612
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-16
Sista ansökningsdag 2023-11-27

Tillbaka till lediga jobb