Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår hemsida.

Institutionen söker nu en Doktorand i matematik, understödd av WASP (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program), för att forska inom projektet "Machine Learning Non-Euclidean Geometry". WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer på WASPs hemsida.

Den framgångsrika kandidaten kommer att vara knuten till gruppen i Geometri och Fysik, som tillhör forskningsprogrammet i algebra och geometri. Gruppen har nära koppling till gruppen Teoretisk Fysik vid institutionen för Fysik och Astronomi. Inom denna forskningsmiljö studeras matematisk fysik, matematisk relativitetsteori och symplektisk geometri. Doktoranden kommer arbeta med ett forskningsprojekt i skärningspunkten mellan matematik, teoretisk fysik och datavetenskap, med fokus på användandet av maskininlärning i strängteori och geometri. Projektet kommer handledas av universitetslektor Magdalena Larfors, drivas i samarbete med Chalmers universitet och vara del av WASPs Forskarskola.

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. Läs gärna mer om forskarskolan här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranders arbetsuppgifter rör främst den egna forskarutbildningen, som varar fyra år. Arbetet kan också innehålla, i begränsad omfattning (max 20%), andra institutionsuppgifter såsom undervisning på grundnivå – i detta fall förlängs anställningen till max fem år. Forskningen fokuserar på analys av högre-dimensionell Euklidisk geometri, exempelvis Calabi-Yau-geometrier, genom användning av metoder i maskininlärning och matematisk fysik. Doktoranden förväntas bedriva forskning inom detta fält och publicera resultaten i granskade facktidskrifter. Doktoranden kommer vidare följa WASPs Forskarskolas läroplan, samt bidra till forskargruppens akademiska aktiviteter, såsom seminarier och dylikt.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom matematik, matematisk eller teoretisk fysik, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng inom matematik, matematisk eller teoretisk fysik, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten bör ha utmärkta akademiska studieresultat, goda kommunikationskunskaper i engelska, samt ha visat potential för akademisk forskning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En stark grund i matematik (algebraisk, symplektisk och differential-geometri) eller matematisk fysik (strängteori, partikelteori, supersymmetri) är meriterande. Erfarenhet av, och kunskap i, datavetenskap (maskininlärning, autonoma system) anses vara en fördel vid bedömning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Magdalena Larfors, magdalena.larfors@math.uu.se, eller Georgios Dimitroglou Rizell, prefekt vid Matematiska institutionen, georgios.dimitroglou@math.uu.se, tel. +4618 471 3225

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2023, UFV-PA 2023/1716.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1716
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-02
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb