Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Postdoktortjänsterna är placerade vid Avdelningen för Datorteknik, som bedriver världsledande forskning inom ett antal områden relaterade till framtida datorsystem. Avdelningen har idag cirka 55 anställda varav 10 professorer, 6 universitetslektorer, 12 forskare och postdoktorer, och 25 doktorander. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter och beskrivning av ämnesområdet: Avdelningen för Datorteknik planerar att anställa upp till fem postdoktorer för att förstärka sin pågående forskning inom ett antal kärnområden: modellering, konstruktion, och analys inom datorarkitektur, datakommunikation, och inbyggda system. Avdelningens forskning omfattar både teoretiska och tillämpade frågeställningar, och rekryteringen vänder sig åt sökande inom alla områden som idag finns på avdelningen.

Varje postdoktor kommer att placeras i en forskargrupp inom avdelningen, men vi uppmuntrar speciellt ansökningar från kandidater som är intresserade av att samarbeta med flera av våra forskningsgrupper och forskningsprojekt.

Relevanta forskningsgrupper och projekt är:

 • Inbyggda och realtidssystem, speciellt modellering, "analysis", verifiering och programmering av säkerhetskritiska system som tillåter dynamiska uppdatering, och schemaläggning för flerkärniga system;
 • Acceleration av domänspecifika program (t.ex. teknisk data behandling, databaser, ML, osv.)
 • Algoritmisk verifiering och testning, speciellt av parallella program;
 • Datakommunikation, speciellt forskning inom “backscatter communication" och “battery-free communication";
 • Datorarkitektur, speciellt forskning inom mikroarkitektur, säkerhet, “network-on-chip”, hårdvara/mjukvara co-design, och minnesarkitekturer och integration av programmerbarhet i "caches", "prefetchers", och "coherence".
 • Cyberfysiska system, särskilt med fokus på utmaningar relaterade till interoperabilitet,  hållbarhet, autonomi och intelligens.
 • Säkerhet, speciellt säkerhet för sakernas internet, och metoder för mjukvarusäkerhet såsom verifiering och testning;
 • Persistens i energisnåla inbyggda system och sakernas internet, samt system som använder sig av “energy harvesting”;
 • Tillämpning av maskininlärning inom datorteknik och datorkommunikation.

För mer information hänvisar vi till avdelningens hemsida. 

Tjänsterna är på två år och kan omfatta undervisning (max 20%) på svenska eller engelska beroende på tillgänglighet och sökandens kompetens och intresse.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i datavetenskap, datateknik eller motsvarande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap, datateknik eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Språkfärdighet i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Publikationer, med sökande som huvudförfattare, i högt värderade tidskrifter och konferensproceedings är en viktig merit. Den sökande bör kunna demonstrera erfarenheter från gruppsamarbete, vara bra på att ge och ta emot konstruktiv kritik och ha en dokumenterad förmåga av kritiskt tänkande och strukturerat arbete.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att fästas vid den vetenskaplig skickligheten. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella den aktuella forskningen samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Avdelningen för Datorteknik.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en (max 2 sidor) beskrivning av den sökandes motivering för att söka tjänsten, inkluderande en beskrivning av forskningsintressen, de mest relevanta kvalifikationerna, en kort beskrivning av de vetenskapliga bidragen i doktorsavhandlingen, och en beskrivning hur den sökandes bakgrund passar till avdelningens forskargrupper och projekt. Beskrivningen ska speciellt tydliggöra möjliga samarbeten med flera grupper. Ansökan ska också innehålla en fullständig meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia eller länk till doktorsavhandlingen (åtminstone ett utkast), en fullständig publikationslista med de fem viktigaste publikationerna markerade med en beskrivning av kandidatens insats i dessa fem publikationerna, samt andra relevanta forskningsbidrag.  Ansökan skall också tidigaste möjliga tillträdesdatum. Dessutom ska det tillhandahållas två rekommendationsbrev. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: David Black-Schaffer (docs-avdelningsforestandare@it.uu.se).


Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2023, UFV-PA 2023/1555.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1555
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-27
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb