Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Centrum för medicinsk humaniora (CMH) är en tvärvetenskaplig enhet som bedriver och främjar forskning, utbildning och mångdisciplinär dialog i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap, och medicin, farmaci och vårdvetenskap. CMH är organisatoriskt placerat vid institutionen för idé- och lärdomshistoria. För mer information om CMH, se: https://www.idehist.uu.se/centrum-for-medicinsk-humaniora/

Medicinsk humaniora som forskningsfält är ett mångvetenskapligt fält där frågor relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Det omfattar bland annat studier av individens erfarenheter av sjukdom och hälsa, utvecklingen av medicinska praktiker och samhälleliga perspektiv på hälso- och sjukvård. CMH samlar ett brett nätverk av forskare och doktorander inom både humaniora och samhällsvetenskap och medicin och farmaci. Vi samarbetar tvärvetenskapligt och rör oss mellan de olika kunskapstraditioner som präglar dessa skilda vetenskapliga områden. CMHs publika verksamhet består av föreläsningar, symposier, workshops och seminarier, där forskare, praktiker och allmänhet kan mötas och diskutera frågor inom vårt intresseområde. Vi bedriver också utbildningsutveckling, både av fristående kurser och som del av de medicinska utbildningarna vid Uppsala Universitet.

Under hösten 2023 kommer CMH att starta en artist-in-residence-verksamhet, vilket innebär att vi bjuder in konstnärer att under en tid vara en del av miljön vid CMH. Detta är ett led i att ta in konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Syftet är att upprätta former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan verksamma konstnärer och forskare och studenter, och därmed vidga de perspektiv med vilka vi kan undersöka och förstå fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Huvuddelen av uppdraget är att arbeta med ett eget verk som är tematiskt relevant för fältet medicinsk humaniora. Det kan vara ett redan påbörjat verk eller ett nytt projekt. Verket presenteras publikt inom ramen för CMHs verksamhet efter residensets slut. Vid sidan av arbetet med verket ska konstnären även i samarbete med CHMs personal utveckla och genomföra en workshop för forskare och/eller studenter rörande de frågor och den kunskap som genereras i den konstnärliga praktiken, och hur den kan komplettera de akademiska kunskapstraditionerna. Under residensperioden förväntas konstnären vara aktiv i forskarmiljön som finns kring CMH.

Residenset är öppet för alla konstformer.

Kvalifikationskrav
Du är en etablerad konstnär med ett intresse för frågor som är tematiskt relevanta för medicinsk humaniora. Du har erfarenhet och intresse av att diskutera och undervisa om konstnärliga praktiker. Särskild vikt läggs vid personlig lämplighet, inklusive intresse för och förmåga att i samtal och diskussioner möta forskare och studenter.

Ansökningsförfarande.
Ansökan ska innehålla 1) Personligt brev där du beskriver det arbete du vill ägna dig åt vid residenset. Motivera varför det är relevant för dig att genomföra arbetet vid Centrum för medicinsk humaniora. Beskriv också vilka förutsättningar du behöver för att genomföra arbetet. 2) CV inklusive kort konstnärlig biografi. 3) Portfolio med tidigare arbeten (ej original). Ge tre exempel på tidigare verk som du tycker representerar din praktik.

Urval
Urvalet kommer att göras utifrån det planerade verkets relevans för medicinsk humaniora, potentiella genomslagskraft och genomförbarhet. Stor vikt kommer också att läggas vid den sökandes intresse för och förmåga att kommunicera kring sitt konstnärskap.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ylva Söderfeldt, föreståndare vid CMH. ylva.soderfeldt@idehist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2023, UFV-PA 2023/979.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/979
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-16
Sista ansökningsdag 2023-04-25

Tillbaka till lediga jobb