Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har över 110 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Professor Mia Phillipsons forskargrupp är en internationell, dynamisk och mycket framgångsrik forskargrupp med ett väletablerat samarbetsnätverk och stark finansiering. Den forskning som bedrivs syftar till att avslöja nya roller för immunceller och att hitta sätt att reglera deras specifika funktioner i miljöer som sträcker sig från organutveckling och reglering av homeostas till läkning av vävnader, angiogenes och inflammation. Flera av de projekt som initierats i Professor Mia Phillipson laboratorium är nu i klinisk utvecklingsfas efter att ha överförts till läkemedelsutvecklingsbolag. Laboratoriet är utrustat med eller har tillgång till avancerade tekniska verktyg och teknik. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Livmoderslemhinnan (endoteriet) besitter en unik förmåga att regelbundet stötas bort för att sedan återbyggas under menstruationscykeln, vilket kan liknas med en skade-läkeprocess av endometriet som regelbundet upprepas under den fertila perioden av en kvinnas liv. Cirkulerande hormon reglerar menstruationscykeln, men mekanismerna som reglerar den involverade prolifereringen och differentieringen som initieras i stamcellsnicherna är i stort okända. Under denna process utgör immunceller upp emot 70% av alla celler i endometriet, men deras bidragande roll till skade-läkeprocessen är i stort sett okänd. Baserat på våra tidigare upptäckter där vi funnit att både neutrofiler och makrofager, kroppens vanligaste immunceller, är viktiga för att läka skadad vävnad vill vi nu undersöka vad de gör i livmoderslemhinnan, med speciellt fokus på de stamceller som är ansvariga för den proliferation som krävs för att slemhinnan om och om igen byggs upp. Detta doktorandprojekt syftar till att karaktärisera endometriets stamcellspopulationer i både mus och människa genom att identifiera deras specifika cell markörer och därmed kunna studera hur de interagerar i stamcellsnicherna. Det övergripande målet med denna forskning är att generera kunskap som kn användas vid behandling av exempelvis abnorma rikliga menstruationer och endometrios.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Andra arbetsuppgifter vid institutionen för medicinsk cellbiologi som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20%), vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom relevant ämnde, exempelvis immunologi, endokrinologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, cellbiologi eller fysiologi, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Vi söker en mycket motiverad doktorand som är entusiastisk över att både leda projekt och samarbeta i gruppens övriga projekt. Tonvikt kommer att läggas på tidigare arbete i laboratoriemiljö och forskningserfarenhet. Erfarenhet och kunskap inom molekylärbiologi, mikrobiologi, stamcellsbiologi samt avbildningstekniker, såsom intravital fluorescens och konfokal mikroskopi anses meriterande för sökande vid tillsättning av tjänsten. Projektet omfattar experiment med möss och erfarenhet av hantering och behandling av möss är välkommen. Personliga kvalifikationer kommer att vara av stor betydelse i utvärderingsprocessen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Ansökan bör vara skriven på engelska och ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mia Phillipson, 018-471 44 19, mia.phillipson@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2023, UFV-PA 2023/648.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/648
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb