Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Tjänsten är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik vid institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet (https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/). Forskningen vid avdelningen fokuserar på grundläggande mekanismer för utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system.  Det finns två forskargrupper vid avdelningen, BMS-gruppen och EMBLA-gruppen. Du kommer ingå som medlem i båda dessa grupper.

BioMaterial Systems-gruppen, som leds av professor Cecilia Persson, arbetar med utveckling och karakterisering av nya biomaterial för tillämpningar främst inom ortopedi, med särskilt fokus på additiv tillverkning (3D-skrivning). Det finns för närvarande cirka 20 personer i forskargruppen. För mer information se http://www.materialvetenskap.uu.se/bms/

EMBLA-gruppen, som leds av professor Maria Tenje, arbetar med utveckling av nya mikrofluidala system för karakterisering av biomaterial och cellstudier. Det finns för närvarande 15 personer i forskargruppen. För mer information se http://www.materialvetenskap.uu.se/embla/

Du kommer även ingå i kompetenscentret AM4Life, som är ett VINNOVA-finansierat konsortium som samlar mer än 20 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskaperna. Centret leds av professor Persson och finansieras av akademi, industri och VINNOVA till lika delar, med en total budget på ca. 100 MSEK. Centret startades 2020 och har möjlighet till förlängd finansiering efter en första utvärdering efter fem år. Centret engagerar experter inom akademi och industri med passion för 3D-skrivning med det yttersta målet att utveckla ny teknik för att förbättra människors liv. För mer information se https://www.uu.se/en/research/am4life/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Vid vår avdelning har det nyligen utvecklats ett biomaterial-on-chip-system vilket möjliggör utvärdering av hur celler interagerar med olika biomaterial i en odlingsmiljö under kontrollerade flödesförhållanden. Systemet kan kopplas till ett optiskt mikroskop för att studera cellernas påverkan under olika stadier av odlingen. Syftet med detta projektet är att vidareutveckla och använda detta system för att studera differentiering av mesenkymala stamceller som odlas i kontakt med nyutvecklade, 3D-skrivna biomaterial. Projektet syftar också till att studera hur osteoblaster interagerar med dessa nya biomaterial.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt ingår bland annat att bedriva högkvalitativ forskning inom alla projektets stadier, från design och tillverkning av systemet till utvärdering och publicering av de vetenskapliga resultaten. Arbetet kommer utföras både individuellt och i samarbete med övriga gruppmedlemmar. Du förväntas planera och utföra olika typer av experiment, till exempel vidareutveckling av det biomaterial-on-chip-system som i dag finns för att undersöka hur mesenkymala stamceller och osteoblaster interagerar med magnesium-baserade implantat med hjälp av både analytiska metoder och optisk mikroskopi. Arbetet innebär också att analysera resultaten och sprida den nya kunskapen genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. Arbetsuppgifterna kan även innefatta viss handledning av doktorander och studenter inom grundutbildningen.  

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna tjänst krävs:

 • Doktorsexamen inom biologi, biofysik, medicinsk teknik, materialvetenskap eller närliggande område.
 • Dokumenterad erfarenhet av odling av eukaryota celler
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med mikrofluidik
 • Goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska samt mycket god förmåga till vetenskapligt skrivande
 • Förmåga att arbeta både individuellt och i grupp, samt att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor inom andra discipliner

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av arbete med mesenkymala stamceller
 • Erfarenhet av analytiska tekniker (t.ex. optisk mikroskopi, flödescytometri, qPCR)
 • Erfarenhet av tillverkning av mikrofluidala system
 • Erfarenhet av transkriptomik och/eller proteomik dataanalys
 • Erhållande av forskningsanslag

Ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla:

 • Personligt brev (1-2 sidor)
 • CV (max 2 sidor)
 • Lista över publikationer
 • Kopia av din doktorsexamen, betyg och andra relevanta meriter. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk ska bifogas.
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-post och telefonnummer).

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning 2 år enligt centralt kollektivavtal. Anställningens omfattning: 100%. Tillträde enl överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Morteza Aramesh, morteza.aramesh@angstrom.uu.se eller professor Cecilia Persson, cecilia.persson@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 29 November 2022, UFV-PA 2022/3817

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3817
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-11-30

Tillbaka till lediga jobb