Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är en av de största och starkaste miljöerna för forskning inom såväl teoretisk som experimentell forskning inom fysik och astronomi. Institutionen är starkt engagerad i forskning som utförs vid nationella och internationella forskningsinfrastrukturer till vilka vi utvecklar och tillverkar avancerade instrument. Avdelningen för högenergifysik fokuserar sin forskning på tre områden:  experiment vid kolliderare, neutrinoexperiment och partikelteori. Avdelningen genomgår som bäst ett generationsskifte och denna utlysning är ämnad att stärka verksamheten för experiment vid kolliderare.      

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

Forskningen avser experimentellt arbete vid kolliderare och i synnerhet analys av proton-protonkollisionsdata från Large Hadron Collider (LHC) på CERN särskilt i syfte att studera Higgsbosonen och leta efter andra partiklar förutsagda av teorier bortom standardmodellen. I arbetet ingår även driften och utvecklingen av ATLAS-experimentet på CERN och av eScience-metoder inom högenergifysik med syfte att effektivisera behandlingen av experimentella data. Arbetet skall vara väl integrerat med högenergifysikavdelningens LHC verksamhet och framtida planer för infrastruktur för att skapa högsta möjliga partikelenergier som t.ex.  FCC (Future Circular Collider).

Arbetsuppgifter: 

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Även deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete samt kursutveckling räknas till undervisning. 
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt aktivt bidra till utåtriktad verksamhet.
 • I arbetet ingår även att bidra till och verka för den nationella utvecklingen av forskning inom partikelfysik i Sverige.
 • Anställningen kan komma att kräva vistelse på CERN för både drift av experimentet och möjliga ledningsuppdrag inom experimentet. 

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom elementarpartikelfysik eller motsvarande.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom partikelfysikforskning som sträcker sig bortom Standardmodellen för partikelfysik med förmågan att initiera experimentellt arbete utgående från egna idéer inklusive analys av experimentella data. Meriterande är arbete med syfte att långsiktigt utveckla experimentell partikelfysik vid kolliderare.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk­meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer lika vikt att läggas vid handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander.  Arbete inom pedagogisk utveckling är meriterande. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.  Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Meriterande är erfarenhet av administration inom internationella projekt, kollaborationer eller organisationer.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.  Till skicklighet räknas förmåga att leda arbetsgrupper och projekt. Meriterande är arbete inom internationella kollaborationer eller organisationer.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Till samverkansskicklighet räknas utåtriktad verksamhet, samverkan med företag och myndigheter. Meriterande är användning av sociala medier för samverkansuppgifter.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

 

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Richard Brenner, e-post: richard.brenner@physics.uu.se

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-10-01 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/1844.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1844
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-14
Sista ansökningsdag 2022-08-01
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb