Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Professor i thoraxkirurgi, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Verksamhetsområdet Thoraxkirurgi och -anestesi vid Akademiska sjukhuset består av en verksamhetsegen operationsavdelning med fem operationssalar, en thoraxintensivavdelning samt en thoraxkirurgisk vårdavdelning.

Behandlingsvolymerna varje år är ca 600 öppna hjärtoperationer, ca 400 operationer av lungcancer och annan allmän thoraxkirurgi samt ca 300 TAVI-fall, där den senare verksamheten utförs i nära samarbete med Kardiologkliniken.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet thoraxkirurgi samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. (5 § AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i thoraxkirurgi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Bedömningsgrunder för övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 6 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Länkar till regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare vid Uppsala universitet: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (karin.nilsson@igp.uu.se) eller prefekten Liisa Byberg (liisa.byberg@surgsci.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022, UFV-PA 2022/2214.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2214
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-10-31
Sista ansökningsdag 2022-12-05
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb