Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Bioorganisk kemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi – Ångström. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmlaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från organisk/oorganisk och fysikalisk kemi till biokemi och biofysik. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten.

Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av forskningsprojekt
Projektet berör biokemi, biofysik och bio-oorganisk kemi. Hydrogenasenzymer är centrala i vätgasmetabolism, då de katalyserar  både produktionen och oxidationen av vätgas. Denna reaktivitet möjliggörs av en, biologiskt unik, organometallisk kofaktor. Ökad förståelse för dessa enzymer är kritiskt för att förstå den biologiska vätgascykeln. På grund av deras effektivitet studeras dessa enzymer även intensivt för (bio)teknologiska-applikationer. Projektet följer en våra huvudprojektlinjer, vilken fokuserar på biokemisk karakterisering av nya exempel från denna varierade enzymfamilj. Parallellt med detta ämnar vi även utveckla nya metoder för att studera deras mekanism med avancerade, tidsupplösta, spektroskopiska metoder.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar biokemi, molekylärbiologi och biofysik, doktorandens roll i projektet kommer primärt att inbegripa isolering och karakterisering av nya [FeFe] hydrogenaser med möjlig bioteknologisk eller medicinsk relevans. Utvalda enzymer kommer att karakteriseras i detalj genom en kombination av elektrokemi och tidsupplöst spektroskopi (transient absorbans- och IR-spektroskopi) för att därigenom bestämma reaktionsmekanismer. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i samarbete med teoretiker, spektroskopister och synteskemister vid Uppsala universitet och utomlands.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, biofysik eller liknande
  • Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.
  • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande i övrigt

  • Erfarenhet av biokemi, (bio-)oorganiskkemi och/eller spektroskopi är meriterande.
  • Tidigare erfarenhet av arbete med metallenzymer är också starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Gustav Berggren, e-post gustav.berggren@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4825.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4825
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-08
Sista ansökningsdag 2022-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb