Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys.

Anställningen är placerad i dr Ocean Cheungs forskningsgrupp som fokuserar på  utveckling av porösa material för olika tillämpningar, bland annat gasseparation, vattenrening, katalys och läkemedelsleverans. Våra forskare har stark kompetens och omfattande erfarenheter inom syntes och optimering av olika klasser av porösa material, inklusive porösa oxider, zeoliter, metal-organic frameworks (MOFs), zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs) etc.

Arbetsuppgifter: Planering och genomförande av forskningsprojekt, innefattande syntes av befintliga och nya porösa material samt funktionalisering av dessa. Karakterisering av porösa material med röntgenkristallografi, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi (SEM och TEM), gasadsorption, röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), samt optimering av porösa material för växthusgas (dvs. CO2 och SF6) separation och/eller heterogen katalys.

Du förväntas bedriva forskning av hög kvalitet samt kunna kommunicera och effektivt samarbeta med andra forskare och doktorander inom gruppen i en kollaborativ och stödjande miljö. Möjligheter att utforska nya idéer relaterat till forskningsområdet genom diskussioner med övriga gruppmedlemmar uppmuntras starkt. En del av arbetet kommer att genomföras i samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Sådana skäl avses beröra ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i kemi, materialvetenskap eller motsvarande.

Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenheter av syntes och karakterisering av porösa material, så som mesoporösa karbonater baserade på alkaliska jordartsmetaller, zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), samt vismut-baserade metal-organic frameworks (MOFs). Vi kräver också dokumenterad kunskap och erfarenhet av utförande av manometriska gasadsorptionsmätningar med CO2 och SF6, samt goda laborativa färdigheter och erfarenheter gällande användning av röntgenkristallografi, termogravimetrisk analys (TGA) samt vibrationsspektroskopi (t.ex. IR och Raman).

Vidare krävs att du ska ha förmågan att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt samt att du kan presentera din forskning till en bred publik.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom laser-baserad additiv tillverkning (t.ex. selective laser sintering) av polymera material och läkemedel är meriterande.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla:

 • Ett kort brev som beskriver dig själv, dina mål och varför du anser dig själv vara lämpad för denna tjänst.
 • En kort beskrivning av dina erfarenheter och kompetens vad gäller relevanta karakteriseringsmetoder.
 • CV (max 2 sidor).
 • Publikationslista
 • Kopia på doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter.
 • Kort sammanfattning (max 300 ord) av din doktorsavhandling.
 • Elektronisk kopia eller länk till din doktorsavhandling (om tillgänglig).
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Det ska framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Dr Ocean Cheung ocean.cheung@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 20 januari 2022, UFV-PA 2021/3834.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enl överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3834
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-01-20

Tillbaka till lediga jobb