Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-,bebyggelse-och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 45 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på www.ibf.uu.se.

Den aktuella kulturgeografiska bostads-och urbana forskningen vid IBF har en stark koppling till sociala frågor, makt och etniska relationer och till bostadsmarknadens funktionssätt. Forskningen inkluderar frågor om rumsliga perspektiv på social rättvisa och rätten till staden/bostaden, segregationens orsaker och konsekvenser, förändringar i bostadspolitiken, finansialisering av bostadsmarknaden, bortträngning, makt och motstånd i staden, stadsplaneringsfrågor, intersektionella förståelser av genus, ras och klass i det urbana livet, m.m. IBF välkomnar en variation av teoretiska och metodologiska ingångar till bostads-och urbanforskning. För den kvantitativt orienterade kulturgeografen finns tillgång till geokodade individ-och fastighetsdata som underlättar GIS-baserade analyser. Men den kulturgeografiska bostads-och urbanforskningen präglas vid IBF av teoretisk och metodologisk öppenhet och nya teorier och metoder prövas kontinuerligt.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Att bedriva självständig forskning inom fältet kulturgeografisk bostads-och urbanforskning. Att ingå i en forskargrupp av kulturgeografer men också att representera ämnet kulturgeografi inom den mångvetenskapliga miljö som IBF erbjuder. Att delta i institutets aktiviteter och bidra till den gemensamma forskarmiljön. Undervisning med max 10% vid Kulturgeografiska institutionen ingår i tjänsten.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i kulturgeografi. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Fullständig ansökan ska inkludera:

  • CV
  • Kopia på examensbevis för doktorsexamen
  • En forskningsplan för två års forskning som även beskriver på vilket sätt den planerade forskningen relaterar till bostads-och/eller urbanforskning(max 2000 ord)
  • Publikationsförteckning
  • För tjänsten relevanta publikationer
  • Kontaktuppgifter till två referenser

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-09-01 eller snarast därefter enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Roger Andersson, roger.andersson@ibf.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2021, UFV-PA 2021/1808.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller snarast därefter enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1808
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb