Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom organisk energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material. 

Projektbeskrivning: Vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material har vi många års erfarenhet av att utveckla nanomaterial med ett brett spektrum av applikationer såsom energilagring, katalys och inom livsvetenskaperna.

Doktorandprojektet är en del av ett större samarbetsprojekt mellan flera grupper vid Linköpings universitet och Uppsala universitet. Nya och spännande 2D-material syntetiserade genom kemisk peeling av laminerade ursprungliga 3D-kristaller kommer att undersökas vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material för specifika applikationer, med särskild tonvikt på katalys, energilagring, jonsiktning, biokompatibilitet och antibakteriell aktivitet.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet innefattar utveckling av dessa 2D-material för specifika applikationer som passar egenskaperna hos dessa material och kommer därmed att inkludera karakterisering, modifiering och testning av materialen i en mängd olika applikationer. Vi letar efter en skicklig och kreativ sökande med ett brett spektrum av färdigheter för att utveckla dessa material och tillämpa dem inom de ovan nämnda applikationsområdena.

Kvalifikationskrav: Master eller civilingenjörsexamen inom kemiteknik, bioteknologi, nanoteknologi eller motsvarande utbildning inom angränsande områden.  Du bör ha ett stort intresse för materialkemi med tillhörande tillämpningar. Även sökande som förväntas erhålla sin examen under våren 2021 är välkomna att söka.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av allmänna materialkarakteriseringstekniker som röntgendiffraktion, elektronmikroskopi och spektroskopitekniker är meriterande.

 Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

 • Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
 • CV (max 2 sidor)
 • Vidimerad  kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
 • Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.
 • Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ken Welch ken.welch@angstrom.uu.se, professor  Martin Sjödin martin.sjodin@angstrom.uu.se  eller docent  Chao Xu chao.xu@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 20 maj 2021, UFV-PA 2021/1765.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1765
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-28
Sista ansökningsdag 2021-05-20

Tillbaka till lediga jobb