Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har ungefär 350 anställda och 4000 studenter per år, och erbjuder utbildning och forskning av hög internationell kvalitet inom datavetenskap och angränsande områden. Ett tydligt fokus på forskning utgör en excellent bas för grundutbildningen vid institutionen. Vid institutionen finns ett antal interdisciplinära forskargrupper, och institutionen uppmuntrar initiativ inom lika villkor och jämställdhet. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. För mer information, se www.it.uu.se.

Vid avdelningen för visuell information och interaktion samlas en unik kombination av expertis inom social robotik, människa-datorinteraktion och datoriserad bildanalys. Avdelningen är uppdelad i åtta olika forskargrupper. Den biträdande universitetslektorn blir del av Uppsala Social Robotics Lab, som har som mål att designa och utveckla beräkningsbaserade sociala förmågor för robotar som interagerar med människor med behov av social assistans. Som exempel kan nämnas tillämpningsområden som undervisning eller assistanstjänster. Rekryteringen är del av en strategisk satsning på tillförlitlig människa-robotinteraktion från institutionen för informationsteknologi.

För mer information, och de senaste forskningsresultaten från avdelningen och Uppsala Social Robotics Lab se https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/research och https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/research/socialrobotics.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Social robotik är ett interdisciplinärt forskningsområde som har som mål att dels utveckla robotar som kan interagera med människor på ett effektivt och socialt acceptabelt sätt, men också kan hantera sociala konsekvenser i människa-robotinteraktioner. I anställningen som biträdande universitetslektor ligger fokus på människa-robotinteraktioner som upplevs som pålitliga och skapar tillit, vilket inbegriper aspekter såsom rättvisa, förtroende, öppenhet, ansvarsfull robotik och etik inom människa-robotinteraktion. Detta inkluderar även design och utveckling av beräkningsmodeller för människa-robotinteraktion, där människan är en del av systemets hela livscykel.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till undervisning och kursutveckling inom området människa-robotinteraktion, intelligenta interaktiva system, och människa-datorinteraktion, på både grund- och avancerad nivå. 

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Den huvudsakliga rollen för den biträdande universitetslektorn är att bidra till pågående forskning vid Uppsala Social Robotics Lab vilket inkluderar deltagande i gruppens pågående projekt, att skriva gemensamma anslagsansökningar med gruppen, vara biträdande handledare till doktorander och forskare, och utvecklagruppens aktiviteter inom forskning, undervisning och samverkan.
 • För att möjliggöra och skapa nya samarbeten inom institutionen förväntas den biträdande universitetslektorn lägga grunden till och koordinera aktiviteter kring trovärdig artificiell intelligens och robotik inom institutionen, vilket inbegriper projektsamarbeten som sträcker sig utanför avdelningen och en öppen seminarieserie inom relevanta områden.
 • Anställningen kan komma att innefatta andra typer av ledningsuppdrag/administrativa uppdrag t.ex. inom samverkan.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom människa-robotinteraktion, robotik eller relaterat område, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande måste ha erhållit sin doktorsexamen då ansökan skickas in. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska, om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom social robotik för tillämpningar inom social assistans. Speciell fokus ges påvisad förmåga att publicera forskning vid högt rankade konferenser och i vetenskapliga tidskrifter inom social robotik och människa-robotinteraktion. Dessutom kommer stor vikt läggas vid forskningserfarenhet inom både (a) och (b):

(a) sociala konsekvenser av människa-robotinteraktion, inklusive tillförlitlig människa-robotinteraktion, så som rättvisa, undvikande av fördomsfullhet, förtroende och öppenhet, så som t.ex. ansvarstagande robotik och robot etik;

(b) utveckling av beräkningsmetoder och maskininlärning för social människa-robotinteraktion, där människan är en central del av processen.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning i kurser inom social robotik, robotik, människa-datorinteraktion och/eller artificiell intelligens.  

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: avdelningsföreståndare professor Robin Strand, e-post robin.strand@it.uu.se och föreståndare för Uppsala Social Robotics Lab professor Ginevra Castellano, e-post ginevra.castellano@it.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2021, UFV-PA 2021/1051.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1051
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb