Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i Mikrobiell samhällsekologi till programmet för Limnologi.

Programmet för Limnologi omfattar 3 huvudsakliga forskningsområden med en väsentlig grad av överlappning och samarbete: mikrobiell ekologi, populations- och samhällsekologi och biogeokemi. Se vidare https://www.ieg.uu.se/limnologi/.

Projektbeskrivning: Att olika ekosystem på jorden är kopplade med varandra genom transport av energi och materia, vilket i sin tur har effekt på funktioner inom ekosystemen, är väl känt. Mindre utforskat är hur spridningen av levande organismer påverkar ekosystemen, inte främst genom de funktioner de innehar, utan genom den materia de tillför. Fokus inom det här projektet är på spridningen av bakterier mellan ekosystem, och betydelsen av dessa som födokälla för högre trofinivåer. En hypotes är att bakteriers betydelse som födokälla kan bero på deras födokvalitet, t ex på grund av näringsämnens stökiometri. I projektet ingår fältarbete såväl som experimentellt arbete i laboratorium. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.     

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller motsvarande, inom limnologi, ekologi, mikrobiell ekologi eller motsvarande. Kunskaper och erfarenhet av samhällsekologi och/eller mikrobiell ekologi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och självständighet. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av praktiskt arbete i laboratorium och fält inklusive experimentella och mikrobiologiska metoder såsom mikroskopering, flödescytometri, odling, stökiometriska analyser och molekylärbiologisk karaktärisering av mikrobiella samhällen. Teoretiska kunskaper om metasamhällsekologi och metaekosystemekologi. Kunskap och vana vid statistiska metoder (särskilt multivariata metoder) och bioinformatik.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor, Eva Lindström, Eva.Lindstrom@ebc.uu.se.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2021, UFV-PA 2021/759.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/759
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-23
Sista ansökningsdag 2021-04-01

Tillbaka till lediga jobb