Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vi söker en doktorand till Institutionen för geovetenskaper, programmet för Luft-, vatten och landskapslära med tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se.

CNDS, Center för naturkatastroflära är et nationellt center for forskning av relevans för naturkatastrofer. Forskningen vid CNDS syftar till att förebygga och hantera samhällsrisker genom att öka kunskap och medvetenhet om dynamik och konsekvenser av naturkatastrofer.

Doktorandprojektet fokuserar på extrema meteorologiska händelser I kustzoner med potentiell påverkan på kustnära infrastrukturer och marin energiproduktion. Kombination av extrema händelser (vind, vågor isförhållanden, havsnivåer) liksom kedjereaktioner av händelser kan potentiellt ha stor påverkan på t.ex. energiproduktionen över stora områden. Projektet fokuserar på fysikaliska förståelsen av extremhändelser genom att ta hänsyn till interaktion hav-atmosfär och att använda numeriska modeller med mycket hög upplösning. Resultaten kommer att användas tillsammans med ingenjörsaspekter och för att analyser risker för samhället. Samarbeten inom CNDS ger en interdisciplinär plattform att dela kunskap och lära av varandra inom området naturkatastrofforskning.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot meteorologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen tillsammans kan även beaktas, särskilt inom ingenjörsvetenskap. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt grundläggande datorvana.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av programmering och numerisk modellering numeriska metoder är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sina forskningsintressen, CV, bestyrkta kopior av examensbevis och betyg och kontaktdetaljer till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7§§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Rutgersson, tel. 018-471 25 23, e-post anna.rutgersson@met.uu.se eller Erik Nilsson, e-post erik.nilsson@met.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4855.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4855
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb