Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning i ett stort antal språk inom såväl språk- som litteraturvetenskap.

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning inom något av institutionens forskarutbildningsämnen – finsk-ugriska språk, romanska språk, eller slaviska språk. Prioriterade ämnen och inriktningar är:

Finsk-ugriska språk, särskilt estniska och finska; Romanska språk, särskilt fransk och spansk litteraturvetenskap; Slaviska språk

Institutionens forskningsområden finner du här. Här finner du också forskarnas profiler; notera att även om forskarna är specialiserade inom vissa områden är de kvalificerade att handleda doktorander även inom närliggande områden.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma. Projektets slutgiltiga form kommer att definieras i samråd med handledaren.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå och därmed anställas som doktorand är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i något av följande ämnen: finsk-ugriska språk, romanska språk eller slaviska språk; eller som på annat sätt har uppnått motsvarande dokumenterade kvalifikationer inom dessa ämnen och de inriktningar (litteratur- eller språkvetenskap) inom vilka forskning bedrivs på institutionen.

Kunskaper i svenska är meriterande. Dispens för krav på kunskaper i svenska kommer om nödvändigt att sökas från fakulteten för den som i övrigt bedöms ha bäst meriter.

För ytterligare information kring utbildningarna hänvisas till den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i

finsk-ugriska språk:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-finsk-ugriska-sprak-2011.pdf

romanska språk:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-romanska-sprak-2011.pdf

slaviska språk:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-slaviska-sprak-2011.pdf

Urval: Urvalet baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid kvaliteten på avhandlingsplanen. Vidare grundar sig bedömningen på tidigare studieresultat, förmåga till självständighet och kritisk analys, visad bl. a. genom tidigare examensarbeten, relevanta erfarenheter samt intervjuer.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och omfatta följande:

Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf

  1. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  2. Vidimerade kopior på examensbevis.
  3. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
  4. En avhandlingsplan skriven på svenska eller engelska (ca 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
  5. En kort sammanfattning (ca. 300 ord) av avhandlingsplanen skriven på det språk den sökande avser skriva sin avhandling på.

Övrigt: På institutionens hemsida, www.moderna.uu.se, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i våra ämnen.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, https://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om doktorandplatsernas forskningsinriktningar m.m. lämnas av: Studierektor för utbildning på forskarnivå Maria Svensson, 018-471 1436 maria.svensson@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4573. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4573
Kontakt
  • Maria Svensson, 018-471 1436
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-08
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb