Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Programmet för limnologi bedriver grundforskning och tillämpad forskning om inlandsvattnens ekologi och biogeokemi, från mikroskopisk skala till globala biogeokemiska kretslopp.

Projektbeskrivning: Vi söker en doktorand inom ett projekt om läckage av miljöfarliga ämnen från sediment vid dammutrivning. När vattenkraftverkens dammar har nått slutet av sin livslängd och rivs ut, mobiliseras sediment som har ansamlats i magasinet. Substanser med negativ miljöpåverkan kan läcka ut från sedimentet när det eroderar och transporteras nedströms, som t ex näringsämnen, metaller, organiska miljögifter, och växthusgaser. I samband med en planerad dammutrivning kommer det här projektet att kvantifiera sedimentens rörlighet och läckage av miljöfarliga ämnen, genom en kombination av fältmätningar, labbexperiment och modellering. Projektet finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med ett EU-projekt om åtgärder i reglerade vattendrag.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter inkluderar forskning, undervisning och kurser inom projektets ämnesområde.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom relevant område. Erfarenhet och kunskap krävs inom ett eller flera av följande områden: sedimenttransport, sedimentens reaktivitet, biogeokemi, fluvial geomorfologi, limnologi. Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska krävs, i såväl tal som i skrift. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och självständighet.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av experimentellt arbete på labb, och av fältarbete. Grundläggande kunskaper i GIS, modellering och statistik. B-körkort.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. Mer information om forskarutbildning på fakulteten för teknik och naturvetenskap.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Sebastian Sobek, sebastian.sobek@ebc.uu.se, +46 18 471 2718.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-29, UFV-PA 2020/3466.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3466
Kontakt
  • Sebastian Sobek, 018-471 2718
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-24
Sista ansökningsdag 2020-10-29

Tillbaka till lediga jobb