Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik mångvetenskaplig kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR (https://uu.se/forskning/womher). Den övergripande målsättningen för WoMHeR är att ta fram evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. En väsentlig och viktig del av centrumets verksamhet är en forskarskola där detta doktorandprojekt ingår.

Beskrivning av forskargruppen och projektet:

Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting och frivilligorganisationer.

Det har blivit allt mer uppenbart att flyktingar, särskilt kvinnor, utsätts för höga nivåer av sexuellt och könsbaserat våld (SGBV), vilket har flera långsiktiga negativa konsekvenser för den emotionella/psykiska, sexuella/reproduktiva och fysiska hälsan. Projektet kommer att använda kvalitativa och deltagarbaserade forskningsmetoder samt  brukarmedverkan för att utveckla en modell för stöd kring psykisk hälsa till  kvinnor som flytt till Sverige och som har erfarenheter av sexuellt och könsbaserat våld.

Arbetsuppgifter:

Ditt huvudansvar kommer att vara att driva dina egna doktorandstudier, som inkluderar deltagande i forskningsprojektet och i doktorandutbildningen. Du kommer att delta i datainsamling inklusive fallgranskning och workshops på olika platser och samarbeta med icke-statliga organisationer. Därtill ingår rapportskrivning, både på svenska och engelska, samt presentationer i olika sammanhang.

Kvalifikationskrav:

Grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom medicin eller omvårdnad samt utbildning på avancerad nivå (60 p) inom relevant master program (global hälsa eller folkhälsa). Dokumenterade kunskaper inom statistik och kvalitativ analys är ett krav: du ska kunna hantera statistikprogrammet SPSS eller motsvarande, och kunna göra deskriptiva och enklare sambandsanalyser samt genomföra en kvalitativ analys enligt valfri metod på egen hand. God förmåga att kommunicera i tal och skrift – såväl på svenska som engelska – är också krav.

Du ska vara ambitiös, seriös och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga för att bygga relationer med våra projektpartners samt brukarna, som blir en viktig del i projektet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Erfarenhet av projektledning eller forsknings- och utvecklingsprojekt inom kommun eller hälso- och sjukvård samt erfarenhet av vetenskapliga studier och forskning inom migration är meriterande. Erfarenhet av arbete med målgruppen flyktingar inom hälso- och sjukvård kommer särskilt att beaktas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Georgina Warner, georgina.warner@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2020, UFV-PA 2020/3192.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, personligt brev och kopia på relevanta uppsatser eller publikationer samt kontaktuppgifter till två referenter.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3192
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-07
Sista ansökningsdag 2020-09-24

Tillbaka till lediga jobb