Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Forskargrupp Jern vid IMBIM söker härmed en motiverad och driven forskare med ett uttalat intresse att arbeta med retrovirus-värd evolution.

Projektbeskrivning: Forskargrupp Jern studerar samutvecklingen mellan retrovirus och värdarter (https://imbim.uu.se/forskargrupper/genetik-och-genomik/Jern_Patric/). Gruppen utnyttjar de senaste landvinningarna inom storskaliga sekvenseringsprojekt och använder bioinformatik för att studera spår av retrovirus i arvsmassor hos människa, husdjur och andra ryggradsdjur för att öka förståelse för retrovirusevolution och dess effekter på arvsmassans funktion och utveckling.

Arbetsuppgifter: Bedriva forskning inom projekt som syftar till att studera retrovirusdiversitet och samutveckling med värddjur från analys av storskaliga sekvenseringsdata och endogena retrovirus som identifieras i DNA från ryggradsdjur. I arbetet ingår bioinformatik och metodutveckling för identifiering och annotering av sekvensvariation hos endogena retrovirus inom och mellan arter och dess populationer for att studera spridning samt kartlägga evolutionära interaktioner mellan retrovirus och deras värddjur. I arbetet ingår även att säkerställa reproducerbar forskning genom noggrann dokumentation och publicering av vetenskapliga artiklar. Viss undervisning kan ingå.

Kvalifikationer: Doktorsexamen inom bioinformatik, genomik, eller ett område som arbetsgivaren anser vara likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet av bioinformatiska analysmetoder samt storskalig sekvensanalys och populationsgenetik, liksom programmeringskunskaper i Bash, R, Perl eller Python. Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Kandidaten förväntas vara initiativrik och utveckla projektet, samt angelägen att dokumentera arbetet för reproducerbar forskning och samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett kortfattat brev som beskriver bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten, iii) kontaktinformation för två referenser (telefon och e-postadress).

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-06-30, med eventuell möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Patric Jern, patric.jern@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2020, UFV-PA 2020/3182.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3182
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-09-24

Tillbaka till lediga jobb