Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Forskningsmiljö: Avdelningen för Materialteori vid Uppsala universitet erbjuder en miljö i världsklass för materialteoriforskning med forskning som sträcker sig från starkt korrelerade och topologiska materia till atomistiska spinsimulationer och första-principberäkningar av många olika typer av funktionella material. Avdelningen har för närvarande cirka 90 aktiva forskare, varav ungefär en tredjedel är doktorander. Doktorandprojektet tillhör en forskargrupp som leds av Professor Annica Black-Schaffer och som för närvarande består av tio doktorander och postdoktorer. Mer information finns på gruppens hemsida: http://materials-theory.physics.uu.se/blackschaffer.

Projektbeskrivning: Vi söker en mycket motiverad och ambitiös doktorand för ett teoretiskt projekt inom okonventionell och topologisk supraledning. Det övergripande målet med doktorandprojektet är att hitta och karakterisera nya topologiska supraledare i framförallt material med en platt banddispersion. Platt band nära Ferminivån gör material extra känsliga för övergång till ett ordnat tillstånd, där supraledning är en konkret möjlighet. Ett bra exempel som kommer att studeras i projektet är den supraledande fasen som nyligen upptäckts i snedvridet bilager grafen. Projektet kommer att involvera storskaliga numeriska beräkningar men har också stora inslag av analytiskt arbete. Doktorandprojekt är en del av ett större projekt med fokus på nya topologiska materiefaser finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Kvalifikationskrav: Sökanden bör ha en masters- eller civilingenjörsexamen i fysik, med en stark bakgrund i kondenserade materiens teori eller mångpartikelteori. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal såväl i skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Bra programmeringskunskaper är fördelaktigt.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver den sökandes vetenskapliga intressen och motivation för att bli doktorand. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV samt kopior på relevanta betyg. Bifoga gärna också en kopia av mastersuppsats (färdig eller utkast). Två rekommendationsbrev ska dessutom sändas direkt av brevskrivaren till annica.black-schaffer@physics.uu.se med ärenderaden “Letter of Recommendation, Ph.D. Position 2020”.

Anställning: Doktorandanställningen är tidsbegränsad till fyra års heltidsstudier. Innehavare ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning, det vill säga forskning och kursarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå i ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger anställningen motsvarande tid. Mer information finns på institutionens hemsida www.physics.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap. §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-11-01 eller senare enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Annica Black-Schaffer, tel. 076-795 0649, e-post annica.black-schaffer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober, 2020, UFV-PA 2020/3080.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3080
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-08
Sista ansökningsdag 2020-10-15

Tillbaka till lediga jobb