Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Härmed utlyser Uppsala universitet en tjänst som doktorand i fysik på institutionen för fysik och astronomi. Studierna kommer vara med inriktning mot jonstrålebaserad fysik och dess tillämpningar inom materialforskning med preliminär start i september 2020.

Jonfysikgruppen studerar hur joner med hög hastighet växelverkar i olika material på atomär och molekylär nivå. Forskningen består förutom fundamental fysik i tillämpningar av olika masspektrometriska analytiska metoder för avancerat materialforskning. Metoderna möjliggör en bestämning av koncentrationer och djupprofilering av atomer och molekyler med extremt hög noggrannhet för prover från många olika ämnesområden. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV jonimplanter och en uppställning för lågenergi-jonspridning utgör den väsentliga experimentella infrastrukturen.

Målsättningen av avhandlingsprojektet är att undersöka syntes- och modifieringsprocesser i tunnfilmssystem i form av in-situ studier, dvs. medan processerna sker. Metoden som ska främst tillämpas är lågenergijonspridning kombinerad med olika klassiska syntes- och analysmetoder inom ytfysikområdet. Specifikt så ska olika tunnfilmssystem av silicider, oxider och nitrider baserad på övergångsmetaller undersökas. Fokus kommer att ligga på analys av materialsystemens struktur och sammansättning och dess beroende på olika tillverkningsrutiner och externa stimuli. Studier av jon-materialväxelverkan av mer fundamental karaktär kan vara del av projektet för att kunna uppnå bättre kvantifiering av experimenten. Andra komplementära studier med instrumentering såsom den stora tandemacceleratorn och lågenergijonsprisning kan ingå i projektet.

Kvalifikationskrav: Kandidaten ska inneha en masterexamen i fysik/teknisk fysik eller motsvarande. Kandidaten ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga såväl som mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt utmärkta studiemeriter.

Önskvärt/meriterande: Erfarenhet inom materialforskning med jonstrålar är en merit. 

Övrigt: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som kan avse undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer daniel.primetzhofer@physics.uu.se 018-417 3040.

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2020, UFV-PA 2020/2691.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2691
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-30
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Tillbaka till lediga jobb