Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vi söker en forskare till forskargruppen CHAP inom området barns hälsa och utveckling.

Beskrivning av forskargruppen och forskningsprojektet

Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting och frivilligorganisationer.

Den relativa barnfattigdomen har ökat under senare år i Sverige och Corona-pandemin befaras förvärra många utsatta barnfamiljers ekonomiska situation. Forskargruppen har erhållit medel för en studie där barnfamiljer som har ekonomiska problem identifieras via BVC och sätts i kontakt med kommunens avgiftsfria budget- och skuldrådgivning. Modellen kallas för Healthier Wealthier Families (HWF) och projektet är ett internationellt samarbete.

Vidare har forskargruppen flera uppdrag åt svenska myndigheter med litteraturöversikter inom föräldrastödsområdet. Vi söker nu en forskare för att arbeta i projektet Healthier Wealthier Families samt bidra till arbetet med litteraturöversikterna.

Arbetsuppgifter:

Forskarens uppdrag är att ansvara för kommunikation med våra projektpartners, att skriva etikansökan, leda datainsamling och dataanalys samt skriva rapporter, såväl populärvetenskapliga som avsedd för vetenskaplig publikation. Därtill ingår presentationer i olika sammanhang och arbetsledning av forskningsassistenten i projektet samt månatliga resor till Sandviken som är studieorten.

Kvalifikationskrav:

Doktorsexamen inom psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller medicinsk vetenskap, med fokus på interventionsforskning. Goda kunskaper inom statistisk analys är ett krav. Du ska kunna hantera statistikprogrammet SPSS, eller motsvarande, och kunna genomföra grundläggande analys av data självständigt samt avgöra när specialistkunskap inom statistik behövs. Du ska också ha kännedom om vilka analysmetoder som kan användas inom interventionsstudier och för datamaterial som samlats in över tid. Likaså är erfarenhet av att hantera enkäter i datainsamling- och analys samt publikationer i internationella referensgranskade tidskrifter ett krav. Mycket goda kunskaper i engelska – såväl muntliga och skriftliga - är ett krav då vi arbetar internationellt och publicerar på engelska. Även goda kunskaper i svenska är ett krav för att kunna kommunicera med våra nationella projektpartners och för framställning av rapporter på svenska.

Du ska vara ambitiös, seriös och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga för att bygga relationer med våra projektpartners samt brukarna, som blir en viktig del i projektet. Vi vill att du arbetar självständigt, men trivs med att vara med i ett team.

Önskvärt/meriterande

Tidigare arbete med litteraturöversikter (t.ex. att använda sig av PICO kriterier) är starkt meriterande. Tidigare erfarenhet av projektledning är också meriterande, liksom postdok-erfarenhet.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, inklusive publikationslista, personligt brev och kopia på avhandlingen samt kontaktuppgifter till två referenter.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 17 augusti 2020 eller enligt ök

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning: ca 1 år med möjlighet till förlängning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sarkadi, Anna.Sarkadi@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2020, UFV-PA 2020/2288

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 12 augusti 2020 eller enligt ök
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2288
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-08-05

Tillbaka till lediga jobb