Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga geovetenskapliga institution. Vi utbildar och forskar inom geofysik; luft- vatten- och landskapslära; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi samt vindenergi. Fler än 2200 studenter deltar varje år på våra utbildningar på grund- och avancerad nivå. Vi är omkring 250 medarbetare och har över 30 nationaliteter representerade på institutionen, förutom i Uppsala, även på Campus Gotland.

Placeringen av tjänsten som postdoktor är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Forskningen inom NRHU fokuserar på tillgänglighet, användning och förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster samt effekter på miljö och samhälle. Den tvärvetenskaplig forskningen inom NRHU har som utgångspunkt att miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster är en förutsättning för stark hållbar utveckling. Forskningsteman inom NRHU på Campus Gotland inkluderar hållbarhetsaspekter av fritidsfiske, naturturism, kustzonsförvaltning, ekosystemtjänster, mm. I NRHU ingår även nätverket The Baltic University Program (BUP), samverkansprojektet Blått Centrum Gotland och Zennströms gästprofessur i Climate Change Leadership. NRHU är delvis ansvarig för kandidatutbildning i miljövetenskap och masterutbildning i hållbar destinationsutveckling på Campus Gotland. För mer information: http://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:Tjänsten som postdoktor kommer att inriktas mot området Förvaltning av fritidsfiske och fisketurism i ett östersjöregionalt perspektiv. Fritidsfiske, dvs allt fiske som inte är kommersiellt, är en stor fritidssysselsättning både i Sverige och i andra länder. I Sverige fiskar cirka 1,3 miljoner människor årligen och den ekonomiska omsättningen är runt tio miljarder kronor per år. Dessutom är fritidsfiske en viktig del av naturbaserad besöksnäring och turism, som upprätthåller små och medelstora företag, främst på landsbygden. En nödvändig förutsättning för att fritidsfiske fortsätter vara en viktig del av svenskt friluftsliv, samhällsekonomi och glesbygdsutveckling är livskraftiga fiskbestånd och en hållbar förvaltning av fisket. Utmaningar för fiskbestånden består dels i miljöproblem och skador på livsmiljöer och dels fisketrycket från fritidsfisket.

Framtidens förvaltning och utveckling av fritidsfiske och fisketurism baseras på kunskap om hur mycket fisk det finns och hur bestånden förändras, men lika viktigt är kunskap om hur människor fiskar, hur dom kan bidra till ett hållbart fiske och samhällsekonomiska värderingar av fisket. Miljöåtgärder och restaureringar av fiskhabitat är centrala för att främja fiskbestånden. Andra verktyg inom förvaltningen är t.ex. fångstrapportering, riktlinjer för fiskhantering vid återutsättning av fångad fisk, restriktioner för tillträde, fångst och redskap, samt utsättningar av fisk där naturliga bestånd är svaga. I detta sammanhang måste man ta hänsyn till vad fritidsfiskare anser och känner till om olika verktyg inom förvaltningen, för att kunna designa ett tillvägagångssätt som fiskare förstår, accepterar och följer.

Vi söker nu en postdoktor som kan bidra till att utveckla forskningen inom något av följande områden i ett östersjöregionalt perspektiv: (1) Verktyg och åtgärder som prioriteras inom förvaltningen och hur fritidsfiskares kunskap om och attityder till relevanta förvaltningsfrågor ser ut; (2) Fritidsfiskares perspektiv på kvaliteten av fisket och fiskedestinationen i en kontext av förvaltning och samhällsekonomisk värdering; eller (3) Utvärdering av miljöåtgärder och restaureringar i vattenmiljöer. Forskningsresultaten förväntas bidra till att utveckla rekommendationer för fritidsfiskets och fisketurismens framtida förvaltning och därmed säkerställa samhällsekonomiska värden och ekosystemtjänster från kustområden, sjöar och strömmande vatten.

I anställningen som postdoktor kan även undervisning ingå till högst 20 % av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i miljövetenskap, ekologi, geovetenskap, geografi eller miljöekonomi. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Praktiska erfarenheter av enkätundersökningar, intervjumetodik och dataanalys är särskilt meriterande. Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt naturturism eller fritidsfiske är meriterande. Svenska språkkunskaper är meriterande. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla.

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan bör skrivas på engelska och ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla forskarplan, meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över referenspersoner).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Patrik Rönnbäck, 018-471 8375, e-post: patrik.ronnback@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2020, UFV-PA 2020/2243.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2243
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-07-02
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb