Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Konstvetenskapliga institutionen och ämnet kulturvård
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se
Kulturvård är ett tvärvetenskapligt ämne där antikvarier arbetar tillsammans med konservatorer, ingenjörer, historiker, samhällsplanerare, jurister och konstvetare för att nå målen om att skapa bättre förutsättningar för att definiera, välja ut, beskriva, bevara, använda och utveckla kulturarv. Vid institutionen på Campus Gotland finns också Sustainable Heritage Research Forum som samordnar och kommunicerar kulturarvsforskning. I dag arbetar 14 lärare och forskare inom ämnet vid Campus Gotland.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är att bedriva sin utbildning på forskarnivå och att aktivt delta i institutionens och forskningsprogrammets verksamhet. Doktoranden ska också delta i högre seminarier och delta i institutionens personalmöten och utvecklingsarbete.
Inriktningen på tjänsten innebär att doktoranden ska förhålla sig till minst ett av kulturvårdens forskningsområden vid Campus Gotland. Samtliga områden berör hållbar utveckling på olika sätt. Dessa områden är:
- energianvändning i byggnader och traditionella byggmaterial,
- kulturegendom och kulturarvspolitik i fred och konflikt,
- kulturarv i regional hållbar utveckling.
Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och utgör i sådana fall grund för förlängning av anställningstiden i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav:
Sökande ska ha grundläggande behörighet med examen på avancerad nivå eller ska på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande ska även ha särskild behörighet i konstvetenskap eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Särskilt meriterande är utbildning, forskning och erfarenhet inom kulturvårdsområdet. Kunskaper i att tala, läsa och skriva svenska är meriterande.

Övriga upplysningar om tjänsten:
Parallellt med denna rekrytering rekryteras ytterligare en doktorand i konstvetenskap med inriktning kulturvård, och med koppling till forskarskolan i hållbar utveckling i Visby där en doktorandmiljö byggs.

Doktoranden kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid Campus Gotland i Visby, men visst arbete vid Campus Uppsala kan förekomma.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan:
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:
1) CV där du också beskriver din utbildningsgång
2)Ett följebrev där du förklarar varför du söker forskarutbildning och sammanfattar dina meriter
3) Ett exemplar av din magister- eller masteruppsats och eventuella vetenskapliga publikationer (max 5 st)
4) En projektskiss om max 4000 ord som beskriver det föreslagna doktorandprojektet
5) Vidimerade kopior av examensbevis
6) Övriga handlingar du önskar åberopa

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-07 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mattias Legnér (kulturvård, biträdande prefekt), Tel: 0498-108331, E-mail: mattias.legner@konstvet.uu.se
Professor Britt-Inger Johansson (studierektor för forskarutbildning) Tel 018-471-5048,
E-mail: britt-inger.johansson@konstvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/2248.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-07
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2248
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-09
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Tillbaka till lediga jobb