Uppsala universitet, Centrum för Genusvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar både sociala och biologiska perspektiv på kön/genus. Hos oss finns ett trettiotal forskare som bedriver forskning som spänner över alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Läs mer om vår forskning här: gender.uu.se/forskning

Institutionen för speldesign bildades 2013 vid samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. Inom den tidigare Högskolan på Gotland hade utbildning inom områdena spelutveckling och speldesign då bedrivits under drygt tio år. Institutionen har för närvarande utbildning på kandidatnivå inom huvudområdet speldesign med de fyra kandidatprogrammen i Speldesign, Speldesign och grafik, Speldesign och programmering samt Speldesign och projektledning. Ett masterprogram i speldesign startade hösten 2019. Vid sidan av programutbildningarna erbjuder institutionen fristående kurser i speldesign, grafik och spelprogrammering. Forskningen vid institutionen fokuserar på grundläggande frågeställningar inom speldesign.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva forskarutbildning på heltid. Dock kan övrig tjänstgöring vid Centrum för genusvetenskap och/eller Institutionen för speldesign, som avser utbildning och/eller administrativt arbete, förekomma (max 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Tjänstgöringsorter är Uppsala (ca 75%) och Visby (ca 25%); tid på respektive ort fördelas enligt överenskommelse och fastställd plan. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom det brett definierade området genus, spel och samhälle, med en inriktning mot antingen sociokulturella aspekter av speldesign eller spel för personlig utveckling (games for growth).

Kvalifikationskrav:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60hp på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande har examen i genusvetenskap på grundnivå och/eller avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande utbildning med genusvetenskaplig inriktning och relevans. Högskolepoäng i speldesign eller motsvarande är meriterande. Sökande bör ha dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift; det är även önskvärt att sökande har goda kunskaper i svenska.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla CV, kopior av examensbevis, betyg och examensarbeten, samt eventuella publikationer. Ansökan ska dessutom innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver: (A) varför du önskar bli doktorand; (B) varför du är intresserad av en forskarutbildning som kombinerar områdena genusstudier och speldesign; och (C) eventuell tidigare erfarenhet av forskning. Ansökan ska också innehålla en kortfattad projektplan (max 5 sidor, inklusive referenslitteratur) som beskriver ditt tänkta avhandlingsprojekt, inom ett av de områden som nämns ovan. Det är centralt att projektplanen kombinerar forskningsfrågor och perspektiv relevanta för dessa områden, med avseende på såväl genus som spel. Inkludera kontaktinformation till minst två, helst akademiska, referenser i ansökan. Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen. Ofullständiga ansökningar beaktas ej.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. http://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför

verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Centrum för genusvetenskap har ett aktivt och kontinuerligt arbete för att främja Lika villkor och ett långsiktigt mål att öka mångfald på arbetsplatsen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Studierektor för forskarutbildningen Ulrika Dahl, Epost: ulrika.dahl@gender.uu.se, tel: 018-471 5869. Föreståndare Helena Wahlström Henriksson, Epost: helena.henriksson@gender.uu.se, tel: 018-471 7298.

Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2020, UFV-PA 2020/652.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/652
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-20
Sista ansökningsdag 2020-03-30

Tillbaka till lediga jobb