Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Engelska institutionen utlyser en tillsvidareanställning i iriska. Vi söker en dynamisk forskare och lärare som vill arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Engelska institutionen består av fem forsknings- och undervisningsområden: engelsk språkvetenskap och lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska språket och litteraturen, och nordamerikastudier. Engelska institutionen har erbjudit undervisning i keltiska språk sedan 1941 och har ett väletablerat nätverk med irländska universitet och med institutioner för keltiska språk i Europa och resten av världen. Institutionen har även en väletablerad tvärvetenskaplig forskningsmiljö för områden som migration, koloniala och post-koloniala studier, och i språkkontakt mellan engelska och andra språk, särskilt i den amerikanska kontexten.

Arbetsuppgifter: Undervisning i iriska språket och litteraturen, forskning, administration och uppgifter som innebär samverkan med det omgivande samhället. Till undervisningen räknas examination, kursansvar och kursadministration. Webbaserad distansundervisning kan förekommer i arbetsuppgifterna. Undervisningen kan täcka även anglo-irländsk litteratur och irländsk historia, kultur och politik. För det aktiva deltagandet i institutionens och fakultetens arbete förutsätts regelbunden närvaro på arbetsplatsen. Även om undervisning och handledning sker på iriska och engelska, förväntas den som inte kan svenska ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbetsspråk inom två år.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagtdoktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens i iriska språket eller litteraturen, visat pedagogisk skicklighet, har förmågan att undervisa på flytande iriska och engelska, och ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Pedagogisk skicklighet:

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Erfarenhet av att undervisa webbaserade kurser är meriterande.

Särskilt meriterande för denna anställning är undervisningserfarenhet i ett eller flera av följande ämnesområden:

 • Forniriska eller andra keltiska språk
 • Språkkontakt mellan iriska och engelska
 • Iriska i diasporan/iriska som minoritetspråk utanför Irland
 • Anglo-irländsk litteratur

Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering inom irisk språkvetenskap eller irisk litteratur. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet inom detta fält. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt. Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Universitetet erbjuder vid behov kurser i svenska för nyanställda lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:

Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 st)

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/553.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Universitetslektor, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt, Ashleigh Harris, ashleigh.harris@engelska.uu.se eller studierektor för grund- och avancerad nivå, Christer Larsson, christer.larsson@engelska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2020, UFV-PA 2020/553.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/553
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-15
Sista ansökningsdag 2020-04-19

Tillbaka till lediga jobb