Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Konstvetenskapliga institutionen:
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. Forskning bedrivs för närvarande inom exempelvis bildkonst, arkitektur-, bebyggelse- och urbanhistoria, kulturarv, kulturentreprenörskap, bruk och produktion av textil ur ett föremålsnära och hantverksvetenskapligt perspektiv samt digital konstvetenskap. Institutionen arbetar med historiska såväl som samtidsinriktade studier. För mer information, var god se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Forskningsprogrammet Engaging Vulnerability:
Konstvetenskapliga institutionen ledigförklarar en doktorandtjänst i konstvetenskap alternativt textilvetenskap inom forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.
Forskningsprogrammet är ett interdisciplinärt forskningsprogram som pågår under ett decennium (2015-2025) vid Uppsala universitet, som stöds av Vetenskapsrådet. Övriga ämnen inom forskningsprogrammet där utlysning av doktorandtjänster kommer att ske är: idéhistoria, antropologi, estetik, antikens kultur och samhällsliv och historia
För mer information, se forskningsprogrammets hemsida: http://www.engagingvulnerability.se.

Engaging Vulnerability utmanar den gängse synen på sårbarhet och syftar till att utveckla förståelsen av vad sårbarhet är, samt hur den kan undersökas i praktik och teori. Det finns rika möjligheter att inom ramen för institutionens ämnen - konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap - utveckla sårbarhetsforskningen längs dessa linjer. Tänkbara studier kan exempelvis handla om undersökningar av såväl social som sexuell utsatthet, om aktivism och motstånd, genus- och miljöfrågor, hållbarhet och resiliens som tagit sig uttryck i olika konstnärliga eller hantverksmässiga projekt, processer eller praktiker i skilda medier. Andra möjliga ämnen kan vara sårbarhet knuten till vissa platser, byggnader, tekniker och material, näringar, normbrytande identitetsuttryck och utsatta tillstånd. Det går också att reflektera om hur mening skapas i dagens multimediala värld och hur konstens och handarbetets villkor förändras med intåg av ny digital teknik som artificial intelligence. 

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som doktorand är att bedriva sin utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens och forskningsprogrammets verksamhet. Närvaro vid högre seminarier och deltagande i institutionens allmänna arbetsuppgifter förekommer. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och utgör i sådana fall grund för förlängning av anställningstiden i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav:
Sökande ska ha grundläggande behörighet med examen på avancerad nivå eller ska på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande ska även ha särskild behörighet i endera konstvetenskap eller textilvetenskap eller motsvarande.

Meriterande i övrigt:
Kunskaper i svenska och engelska språket är meriterande då utbildningen sker delvis på svenska och delvis på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan:
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:
1) CV där du också beskriver din utbildningsgång

2) Ett exemplar av din magister- eller masteruppsats

3) En forskningsplan (max 2-3 A4 s), som ska beskriva den forskningsfråga som du vill ta dig an samt en motivering av relevansen i relation till forskningsprogrammet Engaging Vulnerability och institutionens forskarämnen. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen samt metodologiska och teoretiska överväganden

4) Vidimerade kopior av examensbevis

5) Samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-08-24 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: tf prefekt Leif Kirsebom 070-4250393 studierektor för forskarutbildningen Britt-Inger Johansson, britt-inger.johansson@konstvet.uu.se, 018-471 50 48 eller 070-167 98 08. 

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2020, UFV-PA 2020/645.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-24
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/645
Kontakt
  • Leif Kirsebom, 070-4250393
  • Britt-Inger Johansson, 018-471 00 00
Publicerat 2020-02-21
Sista ansökningsdag 2020-04-03

Tillbaka till lediga jobb