Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

En av de stora utmaningarna inom modern fysik rör den starka kraften och hur den sammanbinder de fundamentala byggstenarna, kvarkar och gluoner, till hadroner. Neutroner och protoner, som utgör stööre delen av den synliga massan i universum, är exempel på hadroner. Hadronfysiken är ett brett och spännande forskningsfält där man undersöker den starka kraften i detalj.

Hadronfysikgruppen vid Uppsala Universitet är främst engagerad i forskning vid internationella anläggningar i Italien Kina (BESIII, Beijing) samt Tyskland (PANDA vid FAIR) i nära samarbete med lokala teoretiker. En översikt om våra aktiviteter hittar du här: http://www.physics.uu.se/forskning/karnfysik/

Vårt huvudintresse är produktion och sönderfall hos hyperoner, dvs trekvarksystem som liknar protoner men där en eller flera av de lätta kvarkarna bytts ut mot en eller flera tyngre kvarkar, till exempel särkvarkar.  Hyperoner kan ge insikter dels i hur den starka växelverkan fungerar vid lägre energier, dels i sökandet efter processer som inte kan förklaras av standardmodellen. Vid den framtida antiprotonanläggningen PANDA vid FAIR i Tyskland finns unika möjligheter att studera olika aspekter av hyperoner. Innan PANDA tas i bruk i sin helhet, kommer hyperoners inre struktur att kunna studeras med föregångsexperimentet PANDA@HADES som ingår i det så kallade FAIR Phase 0 – projektet.

Vi söker en doktorand som kan delta i insamlingen och analysen av de första datamängderna från PANDA@HADES. Fokus kommer ligga på hyperoners Dalitzsönderfall och i viss mån även gammasönderfall. Tilltänkta kandidater skall vara beredda att tillbringa tid utomlands i samband med datatagning och möten. I arbetsuppgifterna ingår simulering, rekonstruktion, analys och tolkning av data, samt underhåll av experimentet.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha avslutad grundutbildning i fysik (masters el motsv.), gärna med inriktning mot subatomär fysik. Grundläggande kunskaper i programmering är en förutsättning. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är önskvärd.

Ansökan skall innehålla: CV, kopior av relevanta betyg och examina, dokumentation av tidigare forskningsrelaterat. Vid ansökningstillfället behöver examen inte vara avslutad men väl vid tillträdet. Bifoga gärna referenser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Schönning (karin.schonning@physics.uu.se) eller Michael Papenbrock (michael.papenbrock@physics.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020, UFV-PA 2020/245.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200701
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/245
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Tillbaka till lediga jobb