Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för Elektroteknik avdelningen för fasta tillståndets elektronik utlyser en doktorandplats i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik.

Forskningen syftar till att utveckla elektroniska sensorer med lågt brus för snabba antibiotikakänslighetstester. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare vid Biomedical Center (BMC) vid Uppsala universitet.

Projektbeskrivning: Snabba antibiotikamottaglighetstester är åtråvärda inom modern klinikpraxis för att snabbt kunna välja rätt läkemedel för behandling av infektionssjukdomar i ett tidigt skede. Forskningsaktiviteterna kommer att inriktas mot konstruktion, tillverkning och karakterisering av elektronisk sensor med lågt brus för snabba antibiotikakänslighetstester. Komponenttillverkning, elektrisk karakterisering samt antibiotikakänslighetstester kommer att utföras i renrummet vid Ångströmlaboratoriet och i vårt avancerade karakteriseringslaboratorium på elektronikavdelningen. En stor utmaning kommer att vara brusreduceringen av de elektroniska sensorerna.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Information om forskarutbildning finns på http://www.teknik.uu.se och http://www.teknat.uu.se.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med civilingenjörsexamen i teknisk fysik, kemi, materialvetenskap, elektronik eller motsvarande. Sökande med en kandidatexamen, med minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå inom något av nämnda ämnen kommer också att behandlas om den sökande kan visa mycket goda studieresultat. Nyfikenhet och ambition att lära och lösa tvärvetenskapliga frågor är en nödvändighet. God förmåga att arbeta i team i tvärvetenskapliga projekt är ett krav. Vi kräver dessutom god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

För att vara berättigad till denna tjänst måste kandidaten antas, eller stå i begrepp att antas, som forskarstuderande vid Uppsala universitet.

Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Zhen Zhang, e-post: zhen.zhang@angstrom.uu.se, tel. 018-471 3131.

Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2020, UFV-PA 2020/221.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/221
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-03-16

Tillbaka till lediga jobb