Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Institutionen för informationsteknologi utlyser en doktorandanställning i datalogi inom optimering och dess tillämpningar. Handledaren är Di Yuan.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Optimering är ett ämne inom matematik och datavetenskap med ett stort antal tillämpningsområden. Bland annat finns det ett stort intresse att utveckla och använda optimeringsmetoder för resursstyrning inom komplexa och storskaliga system, till exempel kommunikations- och transportnätverk. Det övergripande målet med projektet är att utveckla och tillämpa matematiska optimeringsmodeller och -metoder för resursoptimering och nätverksoptimering för den femte generationen (5G) av mobilnät samt nya system som kommer efter 5G.

Arbetet kommer att utföras vid avdelningen för datalogi. Anställningen är helt finansierad för maximalt fem år och omfattar institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning, om maximalt 20%. Du kommer att undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha avlagt magisterexamen eller civilingenjörsexamen eller annan examen med motsvarande kunskaper inom datavetenskap, matematik, elektroteknik, eller ett annat relevant ämne för forskningsområdet, helst med en stark bakgrund inom grundläggande optimering. Den sökande skall ha goda kunskaper i programmering. Goda kunskaper och färdigheter i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av optimeringsprogramvara är en merit.

Ansökningar: Ansökan ska innehålla en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen, anledningen att du söker denna anställning samt tidigare erfarenheter (max 3 sidor). Vidare ska ansökan innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag, relevanta publikationer, en kopia av ditt examensarbete (eller en sammanfattning om ditt examensarbete inte är avslutat) samt andra handlingar du vill åberopa. Sökanden bör bifoga maximalt tre rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner, samt ange tidigast möjliga anställningsdag.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Di Yuan, di.yuan@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 Februari 2020, UFV-PA 2019/4476.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4476
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-02-10

Tillbaka till lediga jobb