Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Programmet för växtekologi och evolution utlyser nu en doktorandtjänst i evolutionär biologi – växtgenomik.

Projektbeskrivning: Förståelse av den genetiska arkitekturen för adaption är av största vikt för att, till exempel, kunna förutspå evolutionen av egenskaper under förändringar i miljön. Utvecklingen av NGS (Next Generation Sequencing) har precis börjat belysa komplexiteten hos den genetiska arkitekturen. Men, ett större problem med helgenomsanalyser är att de oftast riktar in sig på punktmutationer, medan strukturella rearrangemang har fått begränsad uppmärksamhet. Ändå har förekomsten av genduplikationer per generation nyligen uppskattats vara av samma magnitud, eventuellt större, än substitutionsgraden. Då barrträdsarter är av ekonomiskt intresse har stora resurser av genomiska data producerats det senaste decenniet i både västra Europa och Nordamerika. Dessa arter är också kända för att visa tydliga mönster av lokal anpassning, och deras genom är anrikat med paraloga gener. Genom att sammanställa de genomiska data som redan finns, syftar projektet att studera betydelsen av strukturella varianter i adaption och konvergent evolution.

Arbetsuppgifter: Genom att sammanställa redan befintliga genomiska data syftar projektet till att studera strukturen av strukturella varianter i anpassning och konvergent evolution. Du kommer att ansvara för att ladda ned, analysera och sammanställa redan tillgängliga -omics och biologiska data. Den sökande kommer också vara ansvarig för statistiska analyser och populationsgenetiska analyser av data, och av resultaten ska det göras ett utkast till ett manuskript. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i Evolutionsbiologi, populations genetik, bioinformatik eller i annat relaterat område. Erfarenhet av -omik dataanalys är ett krav. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, både i tal och skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Särskilt meriterande är om den sökande kan behärska huvudbegrppen inom evolutions biologi, samt ha en bakgrund i populations genetik/genomik och statisk analys av genomisk data. Kompetens i programmering/modellering är en merit.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Tillträde: Januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pascal Milesi, Associate Senior Lecturer, pascal.milesi@scilifelab.uu.se, +46 7 69 31 25 89.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-15, UFV-PA 2019/4227.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2020
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4227
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-11
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Tillbaka till lediga jobb