Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

ENGAGING VULNERABILITY (EV) är ett tvärvetenskapligt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprogram vid Uppsala universitet som med stöd av rektor och historisk-filosofiska fakulteten under tio år (2015–2025) ska bedriva forskning som utvecklar perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser. För närvarande bedrivs forskning inom programmet i kulturantropologi, etnologi, filosofi, retorik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, design studies, musikvetenskap och idéhistoria.

Programmet söker en till två postdoktorer, 100%, från och med den 1 september 2020 till och med den 31 augusti 2022. Genom egen forskning och i samarbete med övriga inom programmet förväntas innehavaren av tjänsten bidra till, och utveckla de frågeställningar som står i fokus för EV. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se. Sökande till tjänsten förväntas tydligt förklara hur det föreslagna projektet är tänkt att bidra till forskningsprogrammets övergripande mål.

För mer information om tjänsten, kontakta programmets forskningskoordinator Mats Hyvönen mats.hyvonen@antro.uu.se

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen egen forskning. Utöver detta tillkommer undervisning motsvarande en kurs per termin samt vissa forskningsadministrativa uppgifter. Undervisning och forskningsadministration omfattar högst 20 procent av tjänstens omfattning. Forskningen kan vara nystartad och/eller bestå av att arbeta om en doktorsavhandling till en monografi som publiceras på ett framstående internationellt förlag. Den som anställs förväntas aktivt delta i EV-programmets seminarier, kurser och övriga verksamhet i Uppsala, vara en tillgång för programmets doktorander, samt bidra till utvecklingen av programmets forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt en samhällsvetenskaplig, humanistisk eller naturvetenskaplig doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen, som arbetsgivaren bedömer som relevant för forskningsuppgiften. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Bedömningsgrunder: Bedömningen av ansökningarna baseras på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva kreativ och nydanade forskning som är av betydande relevans för programmet.

Vi söker en utåtriktad person som kan bidra till att utveckla programmets syn på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser. Forskningsinriktningen är öppen och kan handla om människor, djur, miljö och/eller fenomen eller teoretiska perspektiv som vidgar och fördjupar möjliga sätt att tänka på utsatthet och sårbarhet. Anställningen förutsätter god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, intresse av och förmåga att knyta akademiska kontakter runtom i världen, förmåga att formulera forskningsfrågor på ett sätt som väcker internationellt intresse, förmåga att publicera sig i relevanta vetenskapliga fora samt förmåga att förmedla forskningsfrågor och resultat för en bred publik. Anställningen är förlagd till Institutionen för kulturantropologi och etnologi vilket är forskningsprogrammets administrativa hemvist. Observera att detta inte betyder att den sökande ska vara antropolog. Alla kvalificerade forskare från alla discipliner är välkomna att söka.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Hyvönen (mats.hyvonen@antro.uu.se), forskningssamordnare för EV, professor Don Kulick, (don.kulick@antro.uu.se) och/eller prefekt Mats Utas (mats.utas@antro.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2019, UFV-PA 2019/3620.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3620
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2019-12-06

Tillbaka till lediga jobb