Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi (IFA) söker en första forskningsingenjör som ska arbeta med partikelaccelerator och instrumentutveckling. Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med mer än 360 anställda över 11 olika avdelningar och är belägen i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen innefattar FREIA-laboratoriet som forskar kring partikelacceleratorer och instrumentering. Nuvarande projekt har särskild inriktning mot den supraledande acceleratorn vid European Spallation Source (ESS) i Lund för materialforskning och dess uppgradering för att möjliggöra forskning med neutriner, högluminositetsuppgraderingen av LHC vid CERN i Genève för partikelfysikforskning, och utveckling av frielektronlaser (FEL) och elektrondiffraktion (UED) för mätning av ultra-snabba förlopp inom atom-och molekylfysiken.

Sökande erbjuds möjligheten att arbeta i en spännande, modern forskningsmiljö och kommer ha möjligheten att samarbeta med ledande grupper inom experimentell och teoretisk fysik både lokalt och globalt.

Projektbeskrivning: Den sökande ska i samarbete med övriga gruppmedlemmar i FREIA-laboratoriet arbeta med utveckling av avancerade acceleratorer och instrumentation, och specifik med utveckling av supraledande magneter och elektronkällor. FREIA-laboratoriet arbetar just nu med högluminositets-uppgradering av LHC (HL-LHC) och utveckling av acceleratorer för FEL och UED.

Arbetsbeskrivning: Leverera tekniska lösningar som uppfyller de vetenskapliga kraven för supraledande magneter och elektronkällor som används i avancerade acceleratorer och instrumentation. Regelbundna presentationer av de olika utvecklingsstegen i kontakt med specialister inom olika ämnen i Uppsala och på andra laboratorier samt deltagande i drift och utvärdering av experiment inom FREIA laboratoriet. Olika projekt organiseras på nationell och internationell nivå och kräver därför ibland resande.

Ansvarsområden:

 • Vara del av FREIA gruppen och stöda gruppen i utvärdering av supraledande magneter, kalibrationer och tester.
 • Felsöka tekniska problem relaterade till magneter och elektronkällor.
 • Producera koncept och prototyper av supraledande magneter och deras kryostater.
 • Producera koncept och prototyper av elektronkällor.
 • Genomföra beräkningar för att validera designer.
 • Presentera designer för intern och extern granskning och bedömning.
 • Presentera sitt arbete både skriftligt och muntligt för olika typer av publik.
 • Upphandling av on-demand tillverkade artiklar och lagerbeståndsartiklar.

Behörighetskrav: Den sökande skall vid anställningens början ha avlagt doktors examen inom fysik eller motsvarande ämnesområde. Stark drivkraft och beslutsamhet för att uppnå resultat, samt öppenhet och flexibiltet i förhållande till vilken typ av arbete som tilldelats ska påvisas. Den sökande ska ta ansvar för projekt, driva flera aktiviteter samtidigt, vara innovativ och ha ett genuint intresse för forskning och teknik.

Följande erfarenhet och kompetens krävs:

 • Erfarenhet av arbete med och kunskap inom supraledande magneter.
 • Erfarenhet av arbete med och kunskap inom elektronkällor.
 • Erfarenhet med flerpartikel-simuleringar.
 • God muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Följande erfarenhet och kompetens är en fördel:

 • Erfarenhet av arbete med CST Microwave Studio och ROXIE.
 • Erfarenhet av arbete med joniserande strålning.
 • Stark meritlista av peer-reviewed publikationer.
 • God muntlig och skriftlig färdighet på svenska.

Följande beteendekompetens krävs:

 • Mycket motiverad, nyskapande och nyfiken.
 • Stark förmåga att tänka kreativt.
 • Villig att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team.
 • Förmåga att arbeta självständigt.
 • Förmåga att läsa och förstå teknisk information.
 • Förmåga att kommunicera bra både tekniskt och icke-tekniskt.
 • Förmåga att producera bra skriftliga arbeten och rapporter.
 • Lämplig för anställning för att arbeta med joniserande strålning.
 • Tillgänglig för korta resor och tillfälliga vistelser på andra ställen (kurser, seminarier etc.).

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska, bör innehålla en kort beskrivning av teknologiintresse, relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Du ska tydligen visa upp lista över peer-reviewed publikationer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Roger Ruber, Mobil: +41-75 4114198, 070-1679771 roger.ruber@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2019, UFV-PA 2019/3441.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200101
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3441
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-01
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Tillbaka till lediga jobb