Uppsala University, Department of Engineering Sciences

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskningen syftar till att ta fram elektroniska komponenter i diamant (som ett framtida bättre alternativ till kisel eller t.ex. galliumarsenid) samt att studera elektroniska egenskaper hos syntetisk diamant. Diamant är ett material med extrema materialegenskaper och i synnerhet många extrema halvledaregenskaper. Det är nu för tiden möjligt att tillverka enkristallina diamantfilmer med extremt hög renhet, vilket öppnar upp möjligheten att utnyttja dessa egenskaper i framtida elektroniska och spinntroniska komponenter.

Avdelningen för elektricitetslära vid institutionen för teknikvetenskaper, bedriver Uppsala universitet forskning om elektromagnetism, kraftelektronik och förnybar energi. Diamantgruppen arbetar med spetsteknologi inom halvledarteknik med publikationer i bl.a. Science och Nature Materials.

Projektbeskrivning: De attraktiva materialegenskaperna hos diamant såsom högt bandgap, hög laddningsbärarmobilitet, hög värmeledningsförmåga, hög genombrottsspänning, kemiskt inert, etc., gör diamant till ett av de mest intressanta halvledarmaterialen. På senare tid har även diamant fått stor uppmärksamhet för applikationer inom spinntronik och s.k. valleytronik, på grund av diamants unika kvantmekaniska egenskaper, samt förekomsten av defekter, t.ex. N-V center, med extremt lång spinnkoherenstid.

Diamant som halvledarmaterial förväntas få många tillämpningar inom framtida högeffekt, högfrekvens, högtemperatur komponenter, som t.ex. högeffekt Schottky dioder, MESFET mm, för användning i kraftelektronik, snabba switchtransistorer och i spinntronik m.m. Design och tillverkningstekniker som skiljer sig från konventionella metoder måste nyttjas för att realisera elektroniska komponenter baserade på enkristallin diamant. Diamant har även stor potential som halvledarmaterial i detektorer inom högenergifysik, UV, g, och neutrondetektorer, med mera.

Kvalifikationer:Vi söker en kandidat med civilingenjörsexamen i Teknisk fysik med kunskap inom Halvledarfysik eller Materialfysik samt viss erfarenhet i en eller flera av följande:

Fasta tillståndets fysik
Halvledarkomponents fysik
Halvledarmaterial karaktärisering
Mikro/Nano struktur & teknologi

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Det föreslagna arbetet består av:
Tillverkning av teststrukturer i diamant för att studera spinn- och valley- polariserade kvanttilstånd, modellering och datorsimulering samt elektrisk karakterisering av teststrukturer med avancerade tekniker och utveckla metoder för att studera laddningstransport i diamant.

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20%. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida www.teknat.uu.se. Doktoranden har möjlighet att delta i kurser inom områdena fasta tillståndets fysik, halvledarteknologi, materialfysik mm

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Saman Majdi, telefon 018-471 5854, email, Saman.majdi@angstrom.uu.se och Jan Isberg, telefon 018-471 5821, email Jan.Isberg@angstrom.uu.se . 

Välkommen med din ansökan senast den 16 december 2019, UFV-PA 2019/3704.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3704
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-28
Sista ansökningsdag 2019-12-16

Tillbaka till lediga jobb