Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Projektbeskrivning: Doktorand i Experimentell Psykopatologi.

Uppsala Universitet, Institution för Psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi, Emotional Mental Imagery Lab (EMIL)

Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till forskargruppen Emily Holmes, som huvudsakligen fokuserar på att utveckla vetenskapsdrivna interventioner för att förbättra psykologisk behandling efter trauma. Detta mål uppnås genom tvärvetenskaplig forskning som kombinerar perspektiv från experimentell och klinisk psykologi. Doktoranden kommer att involveras i olika projekt som sammanlänkar laboratorium och kliniskt arbete. Ett fokus för doktorandprojektet kan vara att bredda befintliga laboratorieexperiment som använder mental imagery, t ex i traumafilmparadigmet som ett trauma analog för att utveckla påträngande minnen, vilket  syftar till att vidareutveckla genomförbara sätt att leverera enkla kognitiva inerventioner efter trauma i stor skala. Den sökande bör ha ett intresse för mental imagery och att genomföra experimentella studier. Vidare kommer doktoranden att delta i olika kliniska projekt. Ett av dessa kliniska projekt kommer att undersöka om en enkel kognitiv intervention kan skydda mental hälsa hos personer som nyligen har upplevt ett psykologiskt trauma (dvs. sjukhuspatienter på akutmottagningen). Vi är också intresserade av mekanismer som kan användas för intervention för äldre traumaminnen (t.ex. flyktingar, våldtäkt offer). Det är en fördel omsökanden har tidigare erfarenhet av att arbeta med patienter och att samarbeta i ett team. Fokus på det första projektet den sökande  kommer att arbeta i leds av Holmes (tillsammans med andra i gruppen), men  vi hoppas att doktoranden kommer att formulera egna forskningsfrågor inom forskningsgruppens allmänna fokus i senare skeden.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: http://regler.uu.se/.

För information om villkoren för behörighet, se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning
  • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt

För mer information se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_antagningsprocedur-till-forskarutbildningen-i-psykologi_slutgilitig-svensk_hemsida.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: December 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Emily Holmes, emily.holmes@psyk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 oktober 2019, UFV-PA 2019/3451.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Önskvärd start, december 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3451
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-09
Sista ansökningsdag 2019-10-30

Tillbaka till lediga jobb