Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra demenssjukdomar. Forskningen sker i samarbete med andra universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och medför stort lidande, både för patienter och anhöriga. I dagsläget finns ingen läkemedelsbehandling tillgänglig och många frågetecken återstår kring vad som faktiskt orsakar sjukdomen och hur den sprids i hjärnan. Forskningen på området har i första hand varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika gliaceller. Astrocyter är den vanligaste celltypen i hjärnan och deras egenskaper har därför stor inverkan på vävnaden. Det övergripande målet med vår forskning är att undersöka hur astrocyter är inblandade i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom och hur vi kan påverka dem med olika behandlingar. Det aktuella doktorandprojektet kommer i första hand att vara fokuserat på tau-patologi i astrocyter och innefatta studier av avancerade cellkultursystem samt analyser av patientmaterial.

Kvalifikationskrav:

Vi söker en högt motiverad och entusiastisk student för doktorandanställning. Den sökande skall ha en masterexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande.  God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete med cellulära modellsystem för neurodegenerativa sjukdomar, samt odling av humana astrocyter. Goda kunskaper i molekylär neurobiologi och cellulära processer vid neurodegenerativa sjukdomar är meriterande, likaså erfarenhet av immunocytokemiska färgningar och immunohistokemiska analyser. Det är också önskvärt att den sökande behärskar flera av följande tekniker: aggregeringsassays, ELISA, Western blot, samt flourescens, time-lapse och elektron-mikroskopi.

Mer om anställningen:

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Anna Erlandsson, telefon: 0737-815347, e-post: anna.erlandsson@pubcare.uu.se

Ansökan:

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, CV, kopior av examensbevis och betyg. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om minst två referenspersoner.

Urvalsprocessen:

Urval av sökande sker enligt följande kriterier, uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 2 september 2019, UFV-PA 2019/2750.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2750
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-19
Sista ansökningsdag 2019-09-02

Tillbaka till lediga jobb