Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning. Forskning bedrivs inom såväl språk- som litteraturvetenskap i ett stort antal språk och av ett stort antal forskare/lärare/doktorander.

Vid institutionen ledigförklaras nu tre doktorandanställningar med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. En antagen doktorand kommer att verka inom något av institutionens forskarutbildningsämnen – finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk, tyska – vars forskningsområden du finner här.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t. ex. undervisning) vid institutionen förekomma. Projektets slutgiltiga form kommer att definieras i samråd med handledaren.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i något av följande ämnen: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk, tyska.

Dispens för kravet på kunskaper i svenska kommer om nödvändigt att sökas för den sökande som i övrigt bedöms ha bäst meriter. Kunskaper i svenska är dock meriterande.

För ytterligare information kring utbildningarna hänvisas till den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i

finsk-ugriska språk:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_aspfinskugriska.pdf

romanska språk:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_aspromanska.pdf

slaviska språk:

http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_aspslaviska.pdf

tyska:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_asptyska.pdf

Urval
Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på de sökandes betyg, kvaliteten på examensarbeten och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

 

Ansökan ska omfatta följande:Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner här

  1. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  2. Vidimerade kopior på examensbevis.
  3. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
  4. En avhandlingsplan (ca 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

 

Övrigt
På institutionens hemsida  www.moderna.uu.se kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i våra ämnen.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. 

Tillträde: 2019-10-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Närmare upplysningar om doktorandplatsernas forskningsinriktningar besvaras av

Studierektor Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se,

Allmänna upplysningar om anställningen lämnas av

Utbildningsledare Lars Hagborg, 018-471 1907, lars.hagborg@uadm.uu.se.

 

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2019, UFV-PA 2019/2160.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2160
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-05
Sista ansökningsdag 2019-08-01

Tillbaka till lediga jobb