Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Medicinsk masspektrometri

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi kommer att utveckla metoder inom masspektrometri för att undersöka molekylära interaktioner mellan utsöndrade neuropeptider, peptidhormoner och deras målreceptorer. 

Du förväntas bedriva avancerad forskning inom medicinsk masspektrometri, framförallt genom konstruktion av nya gränssnitt som möjliggör studier av ligand–receptor interaktioner med både kvalitativ och kvantitativ analys. Arbete med biologiska celler för överuttryck av membranproteiner såsom G-protein kopplade receptorer samt jonkanaler kommer vara en viktig del av projektet för att öka vår förståelse av dessa receptorers struktur–funktion förhållanden. Instrumentellt kommer arbetet utföras med nanoLC-ESI-MS, i kombination med molekylär inmärkning, t.ex. HDX.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och kommer på lång sikt bidra till framtagandet av nya biologiska läkemedel.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från program inom kemi eller biologi, civilingenjörsprogram i kemi eller bioteknik, samt apotekarexamen eller annan liknande utbildning (minst 240 hp).

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom området för masspektrometri. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska och svenska. Kunskaper inom masspektrometri, separationsmetoder, proteinuttryck samt programmering och statistisk modellering är starkt meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmer finner du på Riktlinjer för utbildning på forskarnivå .

Urval av sökande görs av handledare i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin och farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställningen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.  Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid instiututionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20%). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidstudier, maximalt 5 år om instiutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan skrivs med fördel på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande univeristetslektor Erik Jansson, e-post Erik.Jansson@farmbio.uu.se

Frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2019, UFV-PA 2019/1278

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1278
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tillbaka till lediga jobb