Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Vi söker en doktorand till ett forskningsprojekt om teoretiska eller/och experimentella aspekter av en av de existerande forskningsområden som inkluderar stjärnfysik och circumstellära medium, exoplaneter, materien-strålnings interaktion, astronomisk instrumentering etc. Mer information om forskning inom astronomi finns på http://www.astro.uu.se. Startdatum är 1 september 2019, eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand omfattar fyra år, eller upp till fem år med institutionstjänstgöring (undervisning eller administration).

Behörighetskrav: För att antas till forskarutbildningen krävs en universitetsexamen i Astronomi eller Fysik på avancerad nivå (ex. en magisterexamen) vid tiden för anställningen. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är meriterande, samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Allmän information om forskarutbildningen vid den Tekniska/naturvetenskapliga fakulteten finns under: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/?languageId=3

Ansökan bör innehålla en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet, ett CV, kopior av universitetsbetyg, examensbevis, examensarbete (åtminstone ett utkast), minst en referensperson, rekommendationsbrev och andra dokument som den sökande vill åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Anställningsförhållanden: Doktorandtjänsten är fyraårig, och kandidaten kommer huvudsakligen dedikera sin tid åt sina forskningsstudier. Förlängning upp till fem år är möjligt genom inkluderande av institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, med en omfattning av högst 20 %. Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet. Den sökande måste uppfylla Uppsala universitets behörighetskrav för doktorandutbildningar.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt högskoleförordningen, samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala Universitet kan hittas här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Paul Barklem (paul.barklem@physics.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2019, UFV-PA 2019/1092.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1092
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-04
Sista ansökningsdag 2019-05-17

Tillbaka till lediga jobb