Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen finns idag ca 200 medarbetare och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 11 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer.

Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Ungefär 100 000 personer lever med Alzheimers sjukdom i Sverige idag och antalet patienter kommer att öka i takt med att medellivslängden i befolkningen ökar. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya behandlingsmetoder mot sjukdomen. För närvarande utvärderas immunterapi med antikroppar mot proteinet amyloid-beta, men utvecklingen av nya molekylärbiologiska metoder kan på sikt möjliggöra att även genterapi kan börja utvärderas på denna patientgrupp.

Inom Molekylär Geriatrik pågår ett projekt där olika nya genterapeutiska principer utvärderas på cell- och djurmodeller för ärftliga former av Alzheimers sjukdom. Huvudsakligen används CRISPR/Cas9 tekniken, vilken möjliggör att selektivt angripa olika muterade alleler. Den som tillträder tjänsten förväntas delta i forskningsprojekt där olika genterapeutiska principer, f.f.a. CRISPR/Cas9, appliceras på cell- och djurmodeller för Alzheimers sjukdom. Framför allt kommer tjänsten att innebära design och framställning av guide-RNA mot olika sjukdomsframkallande genvarianter, samt utvärdering av genuttryck och biokemiska/neuropatologiska effekter i ovan nämnda modeller. Arbetsmetoderna innefattar molekylär kloning, transfektion av celler, transduktion av nervceller i levande möss samt histopatologisk undersökning. 

Kvalifikationskrav:

Vi söker en högt motiverad och entusiastisk forskare med avlagd doktorsexamen inom biomedicin, bioteknologi, biologi, farmakologi eller liknande område. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Tidigare molekylärbiologisk erfarenhet är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Vidare är erfarenheter av arbete med gen-editeringsmetoder, cellodling och in vivo-experiment önskvärda. Erfarenhet av biokemi, proteinanalys (ELISA, western blot och kromatografi) och histologi (inklusive immunhistokemi) är meriterande.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver sökandens forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med publikationsförteckning, kopior på examensbevis för alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Ingelsson (martin.ingelsson@pubcare.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2019, UFV-PA 2019/1059.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1059
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb