Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Post doc-projektet är knutet till forskargruppen Läkemedelsformulering. Grupperingen arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar datorbaserad kemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, galenisk farmaci och fysikalisk kemi för att hitta nya sätt att prediktera oral läkemedelsabsorption, distribution till och elimination från kroppens vävnader. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Det övergripande målet med post doc projektet är att med hjälp av molekyldynamiksimuleringar (MDS) studera solubiisering, övermättnad och möjlig utfällning av läkemedelssubstanser i tarmsaft. Strukturellt diversa substanser studeras i MDS boxar innehållande micellstrukturer och vatten vid fysiologiskt relevanta koncentrationen uppmätta i olika regioner av magtarmkanalen. Resultaten utvärderas mot experimentella data för uppmätt löslighet från aspirerad mag/tarmsaft. Studierna kan komma att kombineras med experimentella studier där tekniker såsom röntgen eller neutronspridnings är tänkbara för karakterisering av lösningarna. När MDS boxarna är utvecklade för fastande tillstånd kommer projektet att övergå till att studera effekter av födointag på löslighet, övermättnad samt utfällning. Projektet är en del av det större ERC projektet INTESTINANOS.

Kvalifikationskrav:

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen inom relevant område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Särskild vikt läggs vid vetenskaplig kompetens där forskarutbildning inom datorbaserad kemi eller fysik är en lämplig bakgrund för projektet. Gedigen erfarenhet av MD simuleringar är ett krav, samt även god förmåga att uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift. Inom tjänstens ram förväntas en framgångsrik sökande utföra forskning av hög kvalitet, publicera resultaten, handha och vidareutveckla relevanta experimentella tekniker, samt självständigt driva forskningsprojektet. Han/hon förväntas också medverka i närliggande projekt inom forskargruppen.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Metodologisk utveckling inom detta område samt en djup teoretisk förståelse för MD simuleringar är meriterande.

Ansökningshandlingar ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Avbrott såsom föräldraledigheter ska anges då detta kan tillgodoräknas under bedömningen. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior på betyg/examina, publikationslista inklusive avhandling, samt kontaktinformation till minst två referenser. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Christel Bergström, tel 018-471 4118, e-post christel.bergstrom@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2019, UFV-PA 2019/905.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/905
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb